Undervisningstilmelding - efteråret 2014

Husk at tilmelde dig både bachelor- og kandidatfag fra 1. – 10. maj! Find efterårets fagudbud i kursuskataloget.

25.04.2014 | Marie Louise Bro Pold

Kære studerende

Husk at tilmelde dig efterårets undervisning i perioden fra 1. – 10. maj via selvbetjeningen. I AUs kursuskatalog kan du finde dit studies fagudbud. Du finder dit studies fordeling af obligatoriske og valgfrie fag i din studieordning.

  • Tilmeldingsperioden er fra 1. - 10. maj 2014
  • Tilmelding foregår via selvbetjeningen
  • Nogle studier har særlige regler for tildeling af kandidatvalgfag. Du finder information om dette på din studieportal under punktet 'Undervisning og eksamen'.
  • Du finder din studieordning på din studieportal under punktet 'Undervisning og eksamen' - ’Studieordninger og bekendtgørelser’.

Hvis du har spørgsmål til fag, regler, studieordninger eller andre emner kan du få hjælp af studievejlederne ved dit studie.

Med venlig hilsen
BSS Studieservice

Studerende