Veloverstået akkrediteringsbesøg på BSS

De tre dages besøg af akkrediteringspanelet fra EFMD forløb planmæssigt og dekan Svend Hylleberg takker alle involverede for deres indsats.

12.04.2013 | Camilla Ransborg Kirkegaard

I denne uge havde BSS besøg af akkrediteringspanelet fra EFMD, der tildeler EQUIS-akkrediteringen, som School of Business and Social Sciences har haft siden 2001 og som oprindeligt blev erhvervet af det tidligere ASB.

Ugens besøg bød på et omfattende program over tre dage, hvor alle aspekter af BSS’ aktiviteter blev gennemgået.

Torsdag eftermiddag havde dekanatet et afsluttende møde med akkrediteringspanelet, og her modtog dekanatet en mundtlig vurdering af, hvordan BSS møder EQUIS-standarderne. Nu afventer dekan Svend Hylleberg en skriftlig indstilling fra akkrediteringspanelet, så EQUIS Awarding Body i juni 2013 kan træffe en endelig afgørelse om re-akkreditering.

”Besøget er forløbet planmæssigt og med den grundighed, man kan forvente i forbindelse med en akkrediteringsproces, så jeg ser fortrøstningsfuldt frem til at modtage panelets skriftlige indstilling om få uger,” siger Svend Hylleberg.

Tak til alle de involverede
Han ønsker samtidig at takke den store gruppe af medarbejdere, studerende, alumner og aftagere, der i løbet af de tre seneste dage har deltaget i samtaler med akkrediteringspanelet.

”Rigtig mange har bidraget til, at besøget forløb godt, både i forberedelserne op til besøget og gennem de seneste tre dage,” siger Svend Hylleberg.

Akkrediteringspanelet modtog forud for besøget en selvevalueringsrapport fra BSS med titlenEQUIS Self-Assessment Report”, der beskriver, hvordan BSS matcher de 10 EQUIS standarder. Medarbejdere ved BSS og det administrative center vil også få adgang til rapporten og dertilhørende bilag.


Akkrediteringspanelets sammensætning

  • Professor Peter Moizer: Executive Dean of the Faculty of Business, University of Leeds.
  • Professor Ulrich Hommel: Associate Director of Quality Services at EFMD
  • Professor Lars Strannegard: Vice President at Stockholm School of Economics
  • Professor Christian Sala: Former Deputy General Manager at Banco Santander


Læs mere om EQUIS-besøget og de 10 standarder

 

Studerende