Eksamensplaner - bachelor

Dato for næstkommende eksamensplan

Eksamensplanen for sommer 2024 offentliggøres d. 23. oktober 2023

Eksamensplanerne opdateres løbende

Kun datoer offentliggjort i eksamensplanerne på studieportalerne er gyldige.

Efter offentliggørelsesdatoen vil der fortsat kunne forekomme ændringer i eksamensplanerne. Det er derfor vigtigt, at du tjekker eksamensplanerne løbende igennem eksamensperioden.

Vedrørende skriftlige skriftlige stedprøver:

HUSK at medbringe dit studiekort til eksamen og mød op i god tid – mindst 15 minutter inden din eksamen starter.

Du kan ca. 2-4 dage inden din eksamensdato se dit eksamenslokale på det pågældende fag i WISEflow. Hvis der er flere lokaler angivet ud for din eksamen i eksamensplanen, vil der være en lokaleoversigt (PDF) i WISEflow.

Diplomingeniør i forretningsudvikling (BDE)


Faste afleveringsdatoer i efterårssemestret

Fag                                                                                Afleveringsdato

Personlige og sociale kompetencer
Markedsanalyse & Metode - Projekt 
Teknologisk produktudvikling - Projekt
Bachelorprojekt
Praktikrapport/Internship rapport 

Uge 51
14. december*
7. januar*
17. december* 
1. februar

* Hvis den angivne afleveringsfrist falder på en lørdag eller søndag, er afleveringsfristen førstkommende hverdag herefter.

Faste afleveringsdatoer i forårssemestret

Fag                                                                                Afleveringsdato
Teknologibaseret konceptudvikling - Projekt
Strategisk og økonomisk analyse - Projekt
Bachelorprojekt
Praktik         
6. juni*
3. juni*
4. juni*
1. juli  

* Hvis den angivne afleveringsfrist falder på en lørdag eller søndag, er afleveringsfristen førstkommende hverdag herefter (dog aldrig grundlovsdag).

Economics and Business Administration, BSc(B)


Faste afleveringsdatoer i efterårssemestret

Fag                                                                               Afleveringsdato
Seminar1. december*

Faste afleveringsdatoer i forårssemestret

Fag                                                                               Afleveringsdato
Bachelor's Project1. maj*

* Hvis den angivne afleveringsfrist falder på en lørdag eller søndag, er afleveringsfristen førstkommende hverdag herefter.

Erhvervsøkonomi, HA


Faste afleveringsdatoer i efterårssemestret

Fag                                                                               Afleveringsdato
Seminar1. december*

Faste afleveringsdatoer i forårssemestret

Fag                                                                               Afleveringsdato
Bachelorprojekt1. maj*

* Hvis den angivne afleveringsfrist falder på en lørdag eller søndag, er afleveringsfristen førstkommende hverdag herefter.

Global ledelse og design af produktionsnetværk (GMM)


Faste afleveringsdatoer i efterårssemestret

Fag                                                                       Afleveringsdato  
Virksomhedsprojekt-1
Virksomhedsprojekt-3
Company-Related Project 5
Individual Technology Project (5 og 10 ECTS)             
Bachelor's Project
Internship report
3. hverdag i januar 
3. hverdag i januar   
3. hverdag i januar   
3. hverdag i januar
3. hverdag i januar
1. februar 

Faste afleveringsdatoer i forårssemestret

Fag                                                                             Afleveringsdato
Virksomhedsprojekt-2
Company-Related Project 4
Individual Technology Project (5 og 10 ECTS)
Internship
Bachelor's Project
5. hverdag i juni*
5. hverdag i juni*
10. juni** 
1. juli
5. hverdag i juni*

* Dog aldrig den 5. juni (grundlovsdag).
** Hvis den angivne afleveringsfrist falder på en lørdag eller søndag, er afleveringsfristen førstkommende hverdag herefter.