Eksamensplaner - bachelor

Dato for næstkommende eksamensplan

Foreløbige reeksamensplaner sommer 2021 offentliggøres d. 18. juni (datoer er foreløbige)

De endelige reeksamensplaner sommer 2021 offentliggøres d. 23. juli

Eksamensplanerne opdateres løbende

Kun datoer offentliggjort i eksamensplanerne på studieportalerne er gyldige.

Efter offentliggørelsesdatoen vil der fortsat kunne forekomme ændringer i eksamensplanerne. Det er derfor vigtigt, at du tjekker eksamensplanerne løbende igennem eksamensperioden.

Særligt for eksamener sommeren 2021 (ordinær og reeksamen): Eksamensaktiviteterne bliver direkte overført til de individuelle skemaer på timeplanerne. Der vil ofte være tale om foreløbige datoer. Datoerne kan derfor ikke forventes at være endelige.

For sommereksamen offentliggøres afleverings- og eksamensdatoer medio april og for vintereksamen medio oktober. Afleverings- og eksamensdatoer for reeksamen offentliggøres hhv. ultimo juli og januar. Kun eksamensdatoer offentliggjort på studieportalen er gyldige.

Business Development Engineer (BDE)


Faste afleveringsdatoer i efterårssemestret

Fag                                                                               Afleveringsdato
Innovationsledelse 
Innovativ produktudvikling - Projekt
Forretningsplan
Strategi og vækst
Afgangsprojekt
Uge 47 
3. januar* 
17. december*
7. januar*
17. december*

* Hvis den angivne afleveringsfrist falder på en lørdag eller søndag, er afleveringsfristen førstkommende hverdag herefter. 

Faste afleveringsdatoer i forårssemestret

Fag                                                                               Afleveringsdato
Strategisk og økonomisk analyse - Projekt 
Teknologibaseret forretningsudvikling
Forretningsplan
Strategi og vækst
Afgangsprojekt
3. juni*  
4. juni*
7. juni*
7. juni*
4. mandag i maj*

* Hvis den angivne afleveringsfrist falder på en lørdag eller søndag, er afleveringsfristen førstkommende hverdag herefter (dog aldrig grundlovsdag).

Diplomingeniør i forretningsudvikling (BDE)


Faste afleveringsdatoer i efterårssemestret

Fag                                                                               Afleveringsdato

Personlige og sociale kompetencer
Markedsanalyse & Metode - Projekt 
Teknologisk produktudvikling - Projekt
Bachelorprojekt 

Uge 51
17. december*
7. januar*
17. december* 

* Hvis den angivne afleveringsfrist falder på en lørdag eller søndag, er afleveringsfristen førstkommende hverdag herefter.

Faste afleveringsdatoer i forårssemestret

Fag                                                                               Afleveringsdato
Teknologibaseret konceptudvikling - Projekt
Strategisk og økonomisk analyse - Projekt
Bachelorprojekt
Praktik         
6. juni*
3. juni*
4. juni*
1. juli  

* Hvis den angivne afleveringsfrist falder på en lørdag eller søndag, er afleveringsfristen førstkommende hverdag herefter (dog aldrig grundlovsdag).

Economics and Business Administration, BSc(B)


Faste afleveringsdatoer i efterårssemestret

Fag                                                                               Afleveringsdato
Seminar1. december*

Faste afleveringsdatoer i forårssemestret

Fag                                                                               Afleveringsdato
Bachelor's Project1. maj*

* Hvis den angivne afleveringsfrist falder på en lørdag eller søndag, er afleveringsfristen førstkommende hverdag herefter.

Erhvervsøkonomi, HA


Faste afleveringsdatoer i efterårssemestret

Fag                                                                               Afleveringsdato
Seminar1. december*

Faste afleveringsdatoer i forårssemestret

Fag                                                                               Afleveringsdato
Bachelorprojekt1. maj*

* Hvis den angivne afleveringsfrist falder på en lørdag eller søndag, er afleveringsfristen førstkommende hverdag herefter.

Global Management and Manufacturing (GMM)


Faste afleveringsdatoer i efterårssemestret

Fag                                                                      Afleveringsdato  
Company-Related Project 1
Company-Related Project 3
Company-Related Project 5
Individual Technology Project (5 og 10 ECTS)             
Bachelor's Project
3. hverdag i januar 
3. hverdag i januar   
3. hverdag i januar   
3. hverdag i januar
3. hverdag i januar 

Faste afleveringsdatoer i forårssemestret

Fag                                                                            Afleveringsdato
Company-Related Project 2
Company-Related Project 4
Individual Technology Project (5 og 10 ECTS)
Bachelor's Project
Internship  
5. hverdag i juni*
5. hverdag i juni*
10. juni** 
5. hverdag i juni*
1. juli**     

* Dog aldrig den 5. juni (grundlovsdag).
** Hvis den angivne afleveringsfrist falder på en lørdag eller søndag, er afleveringsfristen førstkommende hverdag herefter.