Eksamensplaner - bachelor

Dato for næstkommende eksamensplan

Eksamensplan for midterm og ordinær sommer 2022 offentliggøres d. 29. november 2021

Foreløbig reeksamensplan vinter 2021-22 offentliggøres d. 26. januar 2022 (datoer er foreløbige)

Eksamensplanerne opdateres løbende

Kun datoer offentliggjort i eksamensplanerne på studieportalerne er gyldige.

Efter offentliggørelsesdatoen vil der fortsat kunne forekomme ændringer i eksamensplanerne. Det er derfor vigtigt, at du tjekker eksamensplanerne løbende igennem eksamensperioden.

For sommereksamen offentliggøres afleverings- og eksamensdatoer medio april og for vintereksamen medio oktober. Afleverings- og eksamensdatoer for reeksamen offentliggøres hhv. ultimo juli og januar. Kun eksamensdatoer offentliggjort på studieportalen er gyldige.

Business Development Engineer (BDE)


Faste afleveringsdatoer i efterårssemestret

Fag                                                                               Afleveringsdato
Afgangsprojekt17. december*

* Hvis den angivne afleveringsfrist falder på en lørdag eller søndag, er afleveringsfristen førstkommende hverdag herefter. 

Faste afleveringsdatoer i forårssemestret

Fag                                                                               Afleveringsdato
Afgangsprojekt4. mandag i maj*

* Hvis den angivne afleveringsfrist falder på en lørdag eller søndag, er afleveringsfristen førstkommende hverdag herefter (dog aldrig grundlovsdag).

Diplomingeniør i forretningsudvikling (BDE)


Faste afleveringsdatoer i efterårssemestret

Fag                                                                               Afleveringsdato

Personlige og sociale kompetencer
Markedsanalyse & Metode - Projekt 
Teknologisk produktudvikling - Projekt
Bachelorprojekt 

Uge 51
17. december*
7. januar*
17. december* 

* Hvis den angivne afleveringsfrist falder på en lørdag eller søndag, er afleveringsfristen førstkommende hverdag herefter.

Faste afleveringsdatoer i forårssemestret

Fag                                                                               Afleveringsdato
Teknologibaseret konceptudvikling - Projekt
Strategisk og økonomisk analyse - Projekt
Bachelorprojekt
Praktik         
6. juni*
3. juni*
4. juni*
1. juli  

* Hvis den angivne afleveringsfrist falder på en lørdag eller søndag, er afleveringsfristen førstkommende hverdag herefter (dog aldrig grundlovsdag).

Economics and Business Administration, BSc(B)


Faste afleveringsdatoer i efterårssemestret

Fag                                                                               Afleveringsdato
Seminar1. december*

Faste afleveringsdatoer i forårssemestret

Fag                                                                               Afleveringsdato
Bachelor's Project1. maj*

* Hvis den angivne afleveringsfrist falder på en lørdag eller søndag, er afleveringsfristen førstkommende hverdag herefter.

Erhvervsøkonomi, HA


Faste afleveringsdatoer i efterårssemestret

Fag                                                                               Afleveringsdato
Seminar1. december*

Faste afleveringsdatoer i forårssemestret

Fag                                                                               Afleveringsdato
Bachelorprojekt1. maj*

* Hvis den angivne afleveringsfrist falder på en lørdag eller søndag, er afleveringsfristen førstkommende hverdag herefter.

Global Management and Manufacturing (GMM)


Faste afleveringsdatoer i efterårssemestret

Fag                                                                      Afleveringsdato  
Company-Related Project 1
Company-Related Project 3
Company-Related Project 5
Individual Technology Project (5 og 10 ECTS)             
Bachelor's Project
3. hverdag i januar 
3. hverdag i januar   
3. hverdag i januar   
3. hverdag i januar
3. hverdag i januar 

Faste afleveringsdatoer i forårssemestret

Fag                                                                            Afleveringsdato
Company-Related Project 2
Company-Related Project 4
Individual Technology Project (5 og 10 ECTS)
Bachelor's Project
Internship  
5. hverdag i juni*
5. hverdag i juni*
10. juni** 
5. hverdag i juni*
1. juli**     

* Dog aldrig den 5. juni (grundlovsdag).
** Hvis den angivne afleveringsfrist falder på en lørdag eller søndag, er afleveringsfristen førstkommende hverdag herefter.