Eksamensplaner - bachelor

Aarhus BSS Studieplan offentliggør afleverings- og eksamensdatoer medio april for sommereksamen og medio oktober for vintereksamen. Afleverings- og eksamensdatoer for reeksamen offentliggøres hhv. ultimo juli og januar. Kun eksamensdatoer offentliggjort på studieportalen er gyldige.

Der vil kunne forekomme ændringer i eksamensdatoerne. HUSK derfor at tjekke løbende for ændringer.

Business Development Engineer (BDE)

Eksamensplan, sommer 2020

Faste afleveringsdatoer i efterårssemestret

Efterår 2019

Faste afleveringsdatoer i forårssemestret

Fag                                                                               Afleveringsdato
Strategisk og økonomisk analyse - Projekt 
Teknologibaseret forretningsudvikling
Forretningsplan
Strategi og vækst
Afgangsprojekt
3. juni*  
4. juni*
7. juni*
7. juni*
4. mandag i maj*

* Hvis den angivne afleveringsfrist falder på en lørdag eller søndag, er afleveringsfristen førstkommende hverdag herefter (dog aldrig grundlovsdag).

Diplomingeniør i forretningsudvikling (BDE)

Eksamensplan, sommer 2020

Faste afleveringsdatoer i efterårssemestret

Fag                                                                               Afleveringsdato
Afsætning og økonomi
Personlige og sociale kompetencer
Markedsanalyse & Metode - Projekt LOOP1 
Uge 47
Uge 51
17. december*

* Hvis den angivne afleveringsfrist falder på en lørdag eller søndag, er afleveringsfristen førstkommende hverdag herefter.

Faste afleveringsdatoer i forårssemestret

Fag                                                                               Afleveringsdato
Teknologibaseret konceptudvikling - Projekt
Strategisk og økonomisk analyse - Projekt
Bachelorprojekt        
6. juni*
3. juni*
4. juni*

* Hvis den angivne afleveringsfrist falder på en lørdag eller søndag, er afleveringsfristen førstkommende hverdag herefter (dog aldrig grundlovsdag).

Economics and Business Administration, BSc(B)

Eksamensplan, sommer 2020

Faste afleveringsdatoer i efterårssemestret

Fag                                                                               Afleveringsdato
Seminar1. december*

Faste afleveringsdatoer i forårssemestret

Fag                                                                               Afleveringsdato
Bachelor's Project1. maj*

* Hvis den angivne afleveringsfrist falder på en lørdag eller søndag, er afleveringsfristen førstkommende hverdag herefter.

Erhvervsøkonomi, HA

Eksamensplan, sommer 2020

Faste afleveringsdatoer i efterårssemestret

Fag                                                                               Afleveringsdato
Seminar1. december*

Faste afleveringsdatoer i forårssemestret

Fag                                                                               Afleveringsdato
Bachelorprojekt1. maj*

* Hvis den angivne afleveringsfrist falder på en lørdag eller søndag, er afleveringsfristen førstkommende hverdag herefter.

Global Management and Manufacturing (GMM)

Eksamensplan, sommer 2020

Faste afleveringsdatoer i efterårssemestret

Fag                                                                      Afleveringsdato  
Company-Related Project 1
Company-Related Project 3
Company-Related Project 5
Individual Technology Project (5 og 10 ECTS)             
Bachelor's Project
3. hverdag i januar 
3. hverdag i januar   
3. hverdag i januar   
3. hverdag i januar
3. hverdag i januar 

Faste afleveringsdatoer i forårssemestret

Fag                                                                            Afleveringsdato
Company-Related Project 2
Company-Related Project 4
Internship
Individual Technology Project (5 og 10 ECTS)
Bachelor's Project
5. hverdag i juni*
5. hverdag i juni*
10. juni**   
10. juni** 
5. hverdag i juni*

* Dog aldrig den 5. juni (grundlovsdag).
** Hvis den angivne afleveringsfrist falder på en lørdag eller søndag, er afleveringsfristen førstkommende hverdag herefter.