Eksamensplaner - kandidat

Dato for næstkommende eksamensplan

Foreløbige reeksamensplaner sommer 2021 offentliggøres d. 18. juni (datoer er foreløbige)

De endelige reeksamensplaner sommer 2021 offentliggøres d. 23. juli

Eksamensplanerne opdateres løbende

Kun datoer offentliggjort i eksamensplanerne på studieportalerne er gyldige.

Efter offentliggørelsesdatoen vil der fortsat kunne forekomme ændringer i eksamensplanerne. Det er derfor vigtigt, at du tjekker eksamensplanerne løbende igennem eksamensperioden.

Særligt for eksamener sommeren 2021 (ordinær og reeksamen): Eksamensaktiviteterne bliver direkte overført til de individuelle skemaer på timeplanerne. Der vil ofte være tale om foreløbige datoer. Datoerne kan derfor ikke forventes at være endelige.

For sommereksamen offentliggøres afleverings- og eksamensdatoer medio april og for vintereksamen medio oktober. Afleverings- og eksamensdatoer for reeksamen offentliggøres hhv. ultimo juli og januar. Kun eksamensdatoer offentliggjort på studieportalen er gyldige.

Cand.it. i IT, kommunikation og organisation

Cand.merc. i International Business Development


Faste afleveringsdatoer i efterårssemestret

Fag                                                                               Afleveringsdato
Company Project (5 og 10 ECTS)
Project in Economics and Business Administration
Projektorienteret forløb (Praktik)
Project-based Research Internship  
10. januar*
4. januar*
4. januar*  
4. janaur*

Faste afleveringsdatoer i forårssemestret

Fag                                                                               Afleveringsdato
Master's Thesis
Company Project (5 og 10 ECTS)
Project in Economics and Business Administration  
1. juni*
10. juni*
10. juni*  

* Hvis den angivne afleveringsfrist falder på en lørdag eller søndag, er afleveringsfristen førstkommende hverdag herefter.

Cand.polyt. i teknologibaseret forretningsudvikling


Faste afleveringsdatoer i efterårssemestret

FagAfleveringsdato

Advanced Operations Management
Management of Technology
Technology Specialisation 1
Technology Specialisation 2
Company Project (5 og 10 ECTS)
Multi-Technology Specialisation (5 og 10 ECTS)
Master's Thesis                                 

Primo januar (ikke første hverdag i januar)
Ca. 7 dage efter sidste undervisningsgang
10. januar*
10. januar*
10. januar*
10. januar*
10. januar* 

* Hvis den angivne afleveringsfrist falder på en lørdag eller søndag, er afleveringsfristen førstkommende hverdag herefter.

Faste afleveringsdatoer i forårssemestret

FagAfleveringsdato

Optimisation of Engineering Processes Using Numerical Approaches
Technological Business Model Innovation
Technology Specialisation 1 
Technology Specialisation 2
Company Project (5 og 10 ECTS)
Multi-Technology Specialisation (5 og 10 ECTS)
Master's Thesis

Sidste onsdag i maj
Sidste onsdag i maj 
Første fredag i juni* 
Første fredag i juni*   
10. juni**   
10. juni** 
10. juni**

* Hvis den angivne afleveringsfrist falder den 5. juni (grundlovsdag), er afleveringsfristen den 4. juni.
** Hvis den angivne afleveringsfrist falder på en lørdag eller søndag, er afleveringsfristen førstkommende hverdag herefter.