Eksamensplaner - kandidat

Dato for næstkommende eksamensplan

Eksamensplanen for sommer 2024 offentliggøres d. 23. oktober 2023

Eksamensplanerne opdateres løbende

Kun datoer offentliggjort i eksamensplanerne på studieportalerne er gyldige.

Efter offentliggørelsesdatoen vil der fortsat kunne forekomme ændringer i eksamensplanerne. Det er derfor vigtigt, at du tjekker eksamensplanerne løbende igennem eksamensperioden.

Vedrørende skriftlige skriftlige stedprøver:

HUSK at medbringe dit studiekort til eksamen og mød op i god tid – mindst 15 minutter inden din eksamen starter.

Du kan ca. 2-4 dage inden din eksamensdato se dit eksamenslokale på det pågældende fag i WISEflow. Hvis der er flere lokaler angivet ud for din eksamen i eksamensplanen, vil der være en lokaleoversigt (PDF) i WISEflow.

Cand.it. i IT, kommunikation og organisation

Cand.merc. i International Business Development


Faste afleveringsdatoer i efterårssemestret

Fag                                                                               Afleveringsdato
Company Project (5 og 10 ECTS)
Project in Economics and Business Administration
Projektorienteret forløb (Praktik)
Project-based Research Internship  
10. januar*
4. januar*
4. januar*  
4. janaur*

Faste afleveringsdatoer i forårssemestret

Fag                                                                               Afleveringsdato
Master's Thesis
Company Project (5 og 10 ECTS)
Project in Economics and Business Administration  
1. juni*
10. juni*
10. juni*  

* Hvis den angivne afleveringsfrist falder på en lørdag eller søndag, er afleveringsfristen førstkommende hverdag herefter.

Cand.polyt. i teknologibaseret forretningsudvikling


Faste afleveringsdatoer i efterårssemestret

Fag Afleveringsdato

Advanced Operations Management
Digital Front-End Solutions
Energy Supply and Production
Management of Technology
Technology Specialisation 1
Technology Specialisation 2
Business Development Project (5 og 10 ECTS)
Technology Focus Project (5 og 10 ECTS)
Master's Thesis                                 

Primo januar (ikke første hverdag i januar)
Primo januar (ikke første hverdag i januar)
Primo januar (ikke første hverdag i januar)
Ca. 7 dage efter sidste undervisningsgang
10. januar*
10. januar*
10. januar*
10. januar*
10. januar* 

* Hvis den angivne afleveringsfrist falder på en lørdag eller søndag, er afleveringsfristen førstkommende hverdag herefter.

Faste afleveringsdatoer i forårssemestret

Fag Afleveringsdato

Digital Back-End Solutions
Energy Demand and Consumption
Optimisation of Engineering Processes
Technological Business Model Innovation
Technology Specialisation 1 
Technology Specialisation 2
Business Development Project (5 og 10 ECTS)
Technology Focus Project (5 og 10 ECTS)
Master's Thesis

Sidste onsdag i maj
Sidste onsdag i maj
Sidste onsdag i maj
Næstsidste onsdag i maj 
10. juni*
10. juni*   
10. juni*   
10. juni* 
10. juni*

* Hvis den angivne afleveringsfrist falder på en lørdag eller søndag, er afleveringsfristen førstkommende hverdag herefter.