Fremdriftsreformen - Aarhus BSS

Fremdriftsreformen

Hvad betyder den for dig?

Særligt for professionsbachelorer/diplomingeniører

Er du studerende på en diplomingeniøruddannelse (professionsbachelor) på BSS, skal du være opmærksom på, at de ændrede regler først er gældende fra 1. september 2017.

Bemærk dog at de nye regler vedrørende studiefremdrift og SU, vil være gældende fra 1. september 2016.