Forhåndsvurderede fag

Inspirationsliste over tidligere vurderede fag

Når du ønsker at tage fag i udlandet, på andre universiteter eller andre uddannelser på AU, skal du ansøge om forhåndsgodkendelse. Neden for finder du en liste over tidligere vurderede fag, som du kan lade dig inspirere af. På listen vil du både kunne finde tidligere godkendte og ikke-godkendte fag.

Listen viser forhåndsvurderinger, der er lavet inden for de seneste 3 år.    

Listen er kun til inspiration. Den er derfor ikke en garanti for, at din ansøgning om forhåndsgodkendelse imødekommes, og der tages forbehold for fejl.

OBS: Hvis der ikke anvendes ECTS på dit værtsuniversitet, kan du ikke altid regne med det antal ECTS, der fremgår i listen, da der kan være sket ændringer i konverteringen fra lokale credits til ECTS. Det vil altid være den aktuelle konvertering, som du finder under Credit Translation i MoveOn databasen, der skal anvendes. Der tages i øvrigt forbehold for fejl.

Guide til at søge fag i listen

1. Åbn listen via linket neden for

2. Find dit studie i den grønne kolonne under ”AU Programme”. Benyt pilen til højre for kolonnen og ”Filtrer”.

3. Du kan søge på de øvrige kriterier i arket på samme måde:

  • Blå kolonne: Detaljer om de tidligere vurderede kurser
  • Gul kolonne: Den faglige vurdering

Listen opdateres løbende.