Studie- og læsegrupper

Arbejd sammen med andre - hvorfor det?

I studievejledningen møder vi studerende, som henvender sig i vejledningen, fordi de oplever udfordringer i forbindelse med studiegruppearbejde og derfor ønsker værktøjer til det gode og professionelle læsegruppearbejde. Det kan typisk være studerende, der oplever at:

 • deres gruppesamarbejde ikke fungerer optimalt
 • de ikke har en studiegruppe, men gerne vil have en
 • de ikke ønsker at komme i en studiegruppe, fordi de læser bedre selv

På denne side vil vi give dig nogle redskaber til at blive klogere på dig selv i forhold til gruppesamarbejde. Øvelserne vil hjælpe dig med at afdække, hvor dit behov for gruppesamarbejde er, og hvordan du får mest muligt ud af det.

Hvorfor en studiegruppe?

Det er forskelligt fra studerende til studerende, hvordan man får det optimale ud af sit studie. I vejledningen opfordrer vi altid til at indgå i et fagligt fællesskab såsom en studiegruppe, da det både fagligt og socialt er en stor fordel. Vi ser, at  mange oplever en øget studieglæde, når man deler erfaringer, får faglig sparring samt har et sted, hvor spørgsmål og tvivl kan vendes.

Studie- og læsegrupper kan være et supplement til den øvrige undervisning ved at:

 • Man kan træne vigtige præsentationer og eksamener
 • Man kan diskutere/opsummere væsentlige pointer i stoffet
 • Man kan løse opgaver og øvelser med andre
 • Man kan give og få feedback

Derudover kan en studiegruppe også være god at have, så du ikke føler dig alene med læsningen. Mange studiegrupper bliver også rigtig gode venner, som laver alt muligt andet sammen end blot at læse og løse opgaver.

Hvis du ikke har lyst til at være i en gruppe eller oplever større tilfredshed ved at studere alene, så er dette også ok. I de næste afsnit har vi nedskrevet nogle spørgsmål, som kan være gode at vende med sig selv eller reflektere over afhængig af, om du er i en studiegruppe eller ikke er i en studiegruppe.

Er du i en studiegruppe?

Når du er i en studiegruppe, kan det være godt at overveje (skrivevenlig version):

 • Hvorfor er du i en læse/studiegruppe?
 • Hvordan bruger du din læsegruppe?
 • Hvilken rolle indtager du i en gruppe?
 • Hvad fungerer godt for dig?
 • Hvor kunne du ønsker dig, at det fungerede bedre?
 • Hvornår fungerer samarbejdet i gruppen?
 • Hvilken form for kontrakt har I indgået med hinanden? Hvis ikke I har, så tjek www.studypedia.au.dk

I et gruppearbejde kan man indtage forskellige roller. Nogle snakker og er udadvendte, andre er mere stille og eftertænksomme. Nogle i gruppen er gode til det kreative, mens andre måske er bedre til at indsamle faglig viden. Nogle påtager sig den styrende lederrolle, og andre fungerer som sekretær. Det er derfor vigtigt, at I er bevidste omkring jeres egen rolle i gruppen, og at I trives med den rolle, I har. Husk, at forskelligheden er jeres styrke.

Når du er bevidst om, hvad du vil med din studiegruppe, kan du få et større udbytte, du kan få en større bevidsthed om gruppedynamikker, hvad de kan og ikke kan.

På https://studypedia.au.dk/ finder du inspiration, gode råd og digitale gruppeværktøjer til det studiegruppearbejde, du indgår i.

Er du ikke i en studiegruppe?

For nogle studerende er det mere optimalt ikke at være i en studie/læsegruppe. Det kan der være flere årsager til:

 • Jeg læser bedst alene
 • Jeg prioriterer min tid til andre og for mig mere vigtige ting, som fx arbejde, familie osv.
 • Jeg mødes med sine studiekammerater i andre fora, hvor der på en mere uformel vis er faglige diskussioner og drøftelser om opgaver

Hvis du er i tvivl om, hvad der er optimalt for dig i forhold til studiegruppe eller ej, kan følgende spørgsmål måske være en hjælp for dig (skrivevenlig version):

 • Hvad giver det mig at læse alene?
 • Hvad er det, som ikke fungerer for mig, når jeg læser med en studiegruppe?
 • Hvad kan jeg evt. få ud af, at være i en studiegruppe?
 • Hvordan finder jeg en for mig god læsegruppe?
 • Hvordan sikrer jeg mig, at jeg ikke føler mig alene/ensom i mit studieliv?
 • Hvis du er i en tvungen studiegruppe/eksamensgruppe/læsegruppe – hvilket bidrag skal du levere for at få det optimale udbytte? Hvad forventer I af hinanden i gruppen?

Det kan også være en god ide at lave en pro and cons liste (skrivevenlig version):

Fordel ved at være i en studie/læsegruppeUlempe ved at være i en studie/læsegruppe
                                     
                             
                                                                                           
Fordel ved at læse selvUlempe ved at læse selv
           
                                          

Hvis du vil vide mere

studypedia.au.dk/gruppearbejde finder du inspiration og øvelser til det gode professionelle samarbejde.

Få mere inspiration

Litteratur (søg evt. på AU Library)

 • Peter Stray Jørgensen & Lotte Rienecker: "Studiehåndbogen - for studiestartere på videregående uddannelser"
 • Ib Ravn: "Bedre møder gennem facilitering"

Pædagogisk Center Samfundsvidenskab, Københavns Universitet har udarbejdet pjecen "Læsegrupper - brug dine medstuderende"

Artikel fra DJØF marts 2019 ”Hvorfor det er vigtigt med en læsegruppe”. https://www.djoefbladet.dk/artikler/2019/3/derfor-er-det-s-aa--vigtigt-at-v-ae-re-i-en-l-ae-segruppe.aspx

Video af Hertoft Media