Forberedelse til undervisning

Forbered dig godt til undervisning - hvordan?

I studievejledningen møder vi ofte studerende, som synes det kan være en udfordring, at få skabt nogle gode studievaner i forbindelse med undervisning.

Spørgsmål som vi tit oplever i vejledningsrummet er:

 • Hvordan sikrer jeg mig, at jeg er klædt på til undervisningen?
 • Hvordan forbereder jeg mig bedst?
 • Skal jeg læse alt eller hvordan sorterer jeg i mit pensum?
 • Hvordan ved jeg, hvad der er vigtigst at forberede til undervisning?

Disse spørgsmål dukker ikke kun op i studiestarten, men også undervejs i studielivet. Der findes nemlig ikke én korrekt måde at forberede sig til undervisningen på. Det afhænger ofte af kursets karakter og dig som person. Det er derfor vigtigt, at du løbende tager stilling til, hvad der kan styrke dig i din læreproces, og at du tilrettelægger din forberedelse herefter.

Herunder på siden finder du vejledning til at arbejde konstruktivt og eksperimenterende med din tilgang i forberedelsen til undervisning. Der vil være individuelle øvelser sammen med henvisninger til sider, som arbejder dybdegående med studieteknikker til undervisningsforberedelse.

Hvordan lærer jeg bedst?

….er det centrale spørgsmål, når vi taler om, at skulle forberede sig til undervisningen.

Ofte så ved studerende godt, at forberedelse til undervisning er en god ting, men det er ikke så ofte, at studerende stiller spørgsmålet: Hvordan lærer jeg bedst? Dette spørgsmål vil være et godt udgangspunkt at stille sig selv, når du skal afdække, hvor du skal sætte ind for at forberede dig bedst muligt til undervisningen.

I det nedenstående ser du flere spørgsmål, som kan hjælpe dig på vej til at arbejde med at strukturere din forberedelse til undervisning. Første trin er nemlig at finde ud af, hvad der ligger til grund for at du gerne vil optimere din forberedelse (skrivevenlig version).

 • Hvornår kan du mærke, at din forberedelse i dag ikke fungerer?
 • Hvornår fungerer det for dig?
 • Hvornår fungerer din forberedelse?
 • Hvad synes du er sværest ved undervisningsforberedelse?
 • Hvad forventes af dig til de enkelte undervisningsgange – ved du det? Og hvordan finder du ud af det

Optimer din forberedelse

Ved at svare på forhenværende spørgsmål finder du ud af, at god forberedelse er individuelt. I vejledningen oplever vi, at tilgangen til forberedelse kan være forskelligt fra person til person.

Det er vigtigt at huske på, at alle studerer på forskellige måder, og der findes ikke én rigtig måde at forberede sig til undervisningen.

For at kunne handle konkret på at optimere din forberedelse og vide, hvor du kan vælge at sætte ind, så kan det være en fordel at kigge nærmere på nedenstående spørgsmål til at styrke den forberedelsestilgang, du har i dag (skrivevenlig version).

 • Når du tænker tilbage på din tid som studerende ind til nu eller din tidligere studietid, hvilke vaner havde/har du så i forbindelse med forberedelse til undervisning?
 • Hvad mener du, er vigtigt for at forberede dig til undervisning?
 • Hvornår føler du, du har lært noget til undervisning?
 • Hvilken rolle har du selv for at få det optimale ud af din undervisning?
 • Hvordan lærer du bedst?
 • Hvordan vil du beskrive din forberedelse i dag? Hvor er den største udfordring?

Vi oplever at små justeringer i hverdagen kan være med til at skabe nye og gode vaner.

Hvor skal jeg gøre en særlig indsats?

Vi har her lavet et ark, hvor du kan notere dine tanker inden for hver område. De forskellige områder kan være med til at skabe en indsigt i, hvor det er, at det er udfordrende for dig at forberede dig til undervisningen. Nogle gange er det ikke ”bare” at læse alt og lave noter til alt, hvad du læser.

Min forberedelsesstrategi

For at kunne være så konkret som muligt i din forberedelse, vil det være en god idé, at stille dig selv nedenstående spørgsmål inden du går i gang med selve forberedelsen knyttet til undervisningen (skrivevenlig version).

 • Hvad er formålet med dette kursus på dette semester? (Min målsætning)
 • Hvad er på undervisningsplanen? (Forventninger)
 • Hvad er hovedemnet? (Indhold)
 • Hvad ved jeg om hovedemnet? (Indhold)
 • Hvilket tekster er knyttet til undervisningsforberedelsen? (Indhold)
 • Hvordan vil jeg læse teksterne? (Læsestrategi)
 • Skal jeg skrive noter og hvordan? (Notatteknik)

Ovenstående spørgsmål indikerer naturligvis, at du som studerende har nogle forskellige teknikker, du kan anvende i din forberedelse, og at det vil være en fordel at reflektere over, hvordan du nu vil læse.

Generelle råd

Studypedia vil du finde gode råd, inspiration og værktøjer til at forberede dig til din undervisning.