Vejledningsarrangementer

Vejledningsarrangementer

Studievejledningen afholder hvert semester en række vejlednings- og informationsarrangementer.

Herunder kan du se en oversigt over de arrangementer, studievejledningen afholder i løbet af året. Når de præcise datoer for arrangementerne ligger fast, vil informationer om tid og sted kunne findes her på siden.

Informationsarrangement om studieophold i udlandet og praktik

Afholdes én gang på efterårssemestret af BSS Study Abroad and Exchange.

Arrangementer for kommende studerende og gymnasieelever:

Åbent Hus

  • Afholdes som regel den sidste lørdag i februar eller første lørdag i marts.
    Åbent Hus 2018: 24. februar, 10-13, Birk Centerpark 15, 7400 Herning.

Studiepraktik - besøg af gymnasieelever

Afholdes i slutningen af oktober (uge 43)