Freemover

Freemover

En freemover er en studerende, som studerer i et semester ved et udenlandsk universitet udenom en udvekslingsaftale. Termen freemover bliver mest brugt i Europa, og andre termer for samme aktivitet er fx Study Abroad (AUS/NZ), non-degree student (USA/ASIA), guest student og visiting student.

Freemovers planlægger deres eget semester i udlandet med reduceret støtte fra Aarhus BSS International. Det er ofte muligt at benytte sig af en agent. Agenter er private virksomheder, der bliver betalt af udenlandske universiteter for at rekruttere studerende til enten fuldtidsstudier eller semesterophold.

Hvad skal jeg overveje som freemover

Som freemover skal du være forberedt på at investere endnu mere af din tid og energi i forberedelsen af dit studieophold, da du selv står for al kontakt til værtsuniversitetet.

Du er selv ansvarlig for at fremskaffe al relevant information (både praktisk og faglig). 

Ikke alle universiteter optager freemovers.

I de fleste tilfælde vil du skulle betale uddannelsesafgift/tuition fee til værtsuniversitetet for at blive optaget og tilmeldt fag. Aarhus BSS har ikke nogen tilgængelige midler til støtte for freemoverophold. Du kan søge Udlandstipendium til at dække en del af dine uddannelsesafgift ved værtsuniversitetet.

Hvordan kommer jeg i gang

Du bør starte med at planlægge dit freemoverophold så tidligt som muligt - gerne op til et år i forvejen. I nogle tilfælde vil ansøgningsfristen til værtsuniversitetet ligge allerede inden ansøgningen om en udvekslingsplads via AU/Aarhus BSS.

Når du vælger din værtsuniversitet bør du overveje kriterier som geografi, akademisk kvalitet og vigtigst af alt, hvilke fag du kan få overført til dit AU/Aarhus BSS studieprogram.

Hvordan søger jeg om et freemoverophold

Kontakt værtsuniversitetet og/eller undersøg værtsuniversitetets hjemmeside for at finde information om dealines, ansøgningsprocedure, optagelseskriterier, boligmuligheder og vigtigst af alt fagudbud. Find ud af hvor meget du skal betale i undervisningsafgift.

Du skal sikre dig, at værtsuniversitetet er opmærksom på at du søger som freemover og ikke som enten udvekslingsstuderende via aftale eller som fuldtidsstuderende.

Det er en rigtig god ide at sætte dig sammen med andre studerende, som også gerne vil ansøge om freemoverophold, så I kan hjælpe hinanden med at indssamle informationer og udfylde ansøgninger.

Forhåndsgodkendelse af fag i udlandet

Du kan først ansøge om forhåndsgodkendelse af fag, når du har modtaget optagelsesbekræftelse fra dit værtsuniversitet. Undtaget fra denne regel er studerende, der søger ud som freemovere på universiteter, hvor der ikke tidligere har været studerende fra samme studieretning.

Såfremt du ansøger om udlandsstipendium gennem SU, skal du vedlægge en kopi af din forhåndsgodkendelse til din ansøgning om udlandsstipendium. 

Udlandsstipendium

Gennem udlandsstipendieordningen kan studerende med ret til dansk SU få tilskud til at betale studieafgift (tuition) i udlandet. Læs mere om Udlandsstipendieordningen.