Erasmus praktikstipendie

Praktikophold i efterårssemestret 2022: ansøgningsfrist 15. juni 2022.

Hvis du vil søge et Erasmus+-stipendie til et praktikophold med opstartsdato i peroiden 1. juli - 31. december 2022, skal du indsende din ansøgning senest 15. juni 2022. 

Du skal vedlægge dokumentation for, at du har en praktikplads fx i form af en bekræftelse på e-mail fra dit praktiksted. Bekræftelsen skal indeholde datoerne for dit praktikophold.

Ansøgningsformularen for praktikophold i efterårssemesteret åbner 2. maj 2022.

Hvorfor tage på praktikophold?

Dine erfaringer på CV'et tæller i dag i højere grad end nogensinde før i kampen om det gode job efter studiet. Derfor er en praktikplads i udlandet en unik mulighed for dig til at komme ind på en spændende arbejdsplads og give dig værdifulde erfaringer og et internationalt netværk. Ud over pointene på CV'et får du afprøvet dine forventninger til en eventuel karriere, og opdager, hvilke kvalifikationer du har, og hvilke du endnu mangler.

Det er dit eget ansvar at finde en praktikplads. Du kan spørge din underviser og studievejleder om gode råd i forhold til valg af praktiksted. Denne side henvender sig mest til dig, der skal i praktik i Europa, da du her kan søge et Erasmus+-praktikstipendie.

Hvem kan søge?

Du kan søge om et Erasmus+-praktikstipendium, hvis du har fået en praktikplads i et af de lande, som deltager i Erasmus+-programmet. Se listen over Erasmus+-lande til højre. 

Grønland og Færøerne anses ikke som udland for en AU-studerende i Erasmus+-sammenhæng, og du kan derfor ikke få Erasmus+-stipendie til studie- og praktikophold, hvis du skal på praktik i Danmark, Grønland eller Færøerne.  

Praktikken kan foregå i:

 • Private eller offentlige virksomheder
 • Institutioner eller organisationer
 • Forskningscentre


Der gives ikke Erasmus+-stipendium til praktikophold i EU-institutioner eller organisationer, der administrerer EU-programmer.


Ansøgere, der søger ud til deres egen nationalitets land, vil blive nedprioriteret, hvis der er mangel på stipendiemidler.

Ansøgere med løn og/eller tilskud til månedlige udgifter vil ligeledes blive nedprioriteret, hvis der er mangel på stipendiemidler.

Hvilke krav stilles der til en Erasmus+-ansøger?

 • Opholdet skal kunne meritoverføres og indgå som en del af dit studie på AU. Der skal foreligge en praktikaftale på opholdet svarende til minimum 15 ECTS pr. semester (som hovedregel)
 • Opholdet må ikke være studietidsforlængende.
 • Opholdet skal have en varighed af 2 til 12 måneder (60 - 360 dage).
 • Du må ikke modtage løn fra din praktikvært.
 • Du skal ansøge INDEN dit praktikophold starter. Man kan ikke søge med tilbagevirkende kraft.
 • Om du kan få et Erasmus+-praktikstipendie afhænger også af, om du allerede har modtaget Erasmus+-stipendier til tidligere ophold. Du må højest modtage Erasmus+-stipendier til studie- og/eller praktikophold i 12 mdr. på din bachelor, 12 mdr. på din kandidat og 12 mdr. på din ph.d-uddannelse.
 • Det er muligt at søge stipendie til praktik efter endt uddannelse som ‘recent graduate’. Du skal dog søge senest 3 måneder inden forventet afslutning af din bachelor- eller kandidatuddannelse. Ellers er det samme regler og procedurer, der gælder.

Sproglig vurdering

Såfremt dit primære arbejdssprog ikke er dit modersmål, vil du blive bedt om at udføre en online sproglig vurdering, både ved starttidspunktet for praktikopholdet og efter afsluttet ophold. EU vil gerne måle effekten af et praktikophold for den sproglige forbedring. Det er obligatorisk at tage denne test, som ikke er særlig omfattende. Resultatet af testen får ingen konsekvenser for, om du er berettiget til praktikopholdet eller stipendiet. Testen vil være på dit primære arbejdssprog i udlandet.

Forsikring

Når du skal på praktikophold i udlandet med et Erasmus+stipendiet, er det dit eget ansvar at sørge for at tegne de nødvendige forsikringer. Nedenfor kan du læse, hvordan du skal gøre, så du er sikret bedst muligt under dit ophold.

Du skal medgringe det blå EU-sygesikringskort. Det er gratis og kan bestilles på www.borger.dk. På hjemmesiden kan du læse mere om de konkrete regler og dækningen i det land, du rejser til.

Da EU-sygesikringskortet ikke nødvendigvis dækker alle sygdomsrelaterede udgifter, og eftersom det ikke er en rejseforsikring, anbefaler vi, at du tegner en rejse- og sygeforsikring, som dækker dig under hele opholdet. Du skal sikre desuden dig, at forsikringen indeholder en ulykkes- og ansvarsforsikring. Ulykkesforsikring dækker, hvis du selv kommer til skade, og ansvarsforsikringen dækker, hvis du forvolder skade på en anden person eller ting, der tilhører andre.

Ofte har praktikstedet en ulykke- og ansvarsforsikring, som omfatter deres ansatte, og vi anbefaler, at du beder om at blive omfattet af den som praktikant. Praktikstedet skal dokumentere dette ved at bekræfte dækningen i afsnit C i din ‘Learning Agreement’ sammen med en underskrift.

Hvis det ikke er muligt for dig at blive omfattet af praktikstedets ulykkes- og ansvarsforsikring, skal du selv sørge for at tegne den nødvendige forsikring.

BEMÆRK, at det ikke er muligt at blive dækket af Aarhus Universitet.

Stipendium, løn og SU under praktik

Stipendiet er ca. EUR 450 pr. måned. 

Hvis du får løn under din praktik, kan du ikke modtage Erasmus+-stipendiet eller SU. 

Du må dog gerne modtage tilskud til dokumenterede udgifter i forbindelse med praktikopholdet, fx transport, husleje eller telefon.

Du skal altid informere SU-kontoret om dit udlandsophold.Læs mere om reglerne for SU og løn under praktikophold her.

Hvordan søger jeg?

Ansøgningsfristen for efterårssemesteret 2022 (praktikstart i perioden 1. juli til 31. december) er 15. juni 2022.

Det er et krav at du udfylder en Learning Agreement for Traineeships i forbindelse med dit ophold.

Hvis du ikke har din Learning Agreement for Traineeships klar inden ansøgningsfristen, skal du vedhæfte anden form for dokumentation for, at du har indgået en aftale med et praktiksted fx i form af en e-mailkorrespondance eller en kontrakt. Datoerne for dit praktikophold skal fremgå af dokumentationen.

Hvis du ikke vedhæfter en Learning Agreement for Traineeships, når du ansøger, vil du blive bedt om at indsende den senere.

Du søger om Erasmus+-stipendie til dit praktikophold i MoveON

Hvordan får jeg svar på min ansøgning?

Efter ansøgningsfristen modtager du en bekræftelse fra International Uddannelse. Hvis du får tildelt et stipendium, modtager du en Erasmus+ stipendiekontrakt, som du skal underskrive og indsende, inden stipendiet kan udbetales.

Bemærk, at International Uddannelse ikke har kontakt til dit praktiksted. Husk at give SU-kontoret besked om dit udlandsophold.

Under opholdet

Skulle der mod forventning ske væsentlige ændringer i længden af dit ophold, indholdet i dine opgaver eller tilknytning til vejleder, skal du udfylde afsnittet "during mobility" i din Learning Agreement for Traineeships.

Efter opholdet

Når du kommer hjem, skal du sikre dig følgende:

 • upload dit Traineeship Certificate (indeholdt i din Learning Agreement for Traineeships) i ansøgningsportalen, hvor du ansøgte om Erasmus stipendiet.
 • Såfremt du er blevet bedt om at tage en sproglig vurdering (se afsnittet “Sproglig vurdering” ovenfor), skal du tage 2. del. Link sendes til din e-mail.
 • skal du udfylde et EU online evalueringsskema, som automatisk udsendes til dig i slutningen af dit praktikophold.

Spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål, så skriv til erasmus@au.dk