Aarhus BSS Travel Grant

Aarhus BSS Travel Grant (Udvekslingsophold i efteråret 2020 og frem)

Aarhus BSS Travel Grant er et rejsestipendium på 7.000 DKK. Du vil blive tildelt stipendiet, hvis du skal på udveksling via en af AU's udvekslingsaftaler. Dette gælder også for studerende, som rejser ud gennem en af Aarhus BSS's betalingsaftaler.   

Du kan ikke blive tildelt Aarhus BSS Travel Grant, hvis du: 

  • Modtager et Erasmus-stipendium
  • Modtager et Nordplus/Nordlys-stipendium
  • Modtager et stipendium tilsvarende Erasmus fra værtsuniversitetet (gælder fx universiteter i Schweiz)

Studerende, der rejser ud på egen hånd, som freemovere, kan ikke tildeles Aarhus BSS Travel Grant. 

Ansøgning og udbetaling

Du skal ikke ansøge om Aarhus BSS Travel Grant. Studerende, som er berettigede til Aarhus BSS Travel Grant, vil automatisk blive tildelt stipendiet. Beløbet overføres til din NEM-konto:  

  • Udvekslingsophold i efteråret 2022: udbetaling primo september 2022
  • Udvekslingsophold i foråret 2022: udbetaling i februar 2022
     

BSS Travel Grant er som navnet siger et rejsestipendium, der skal bruges til rejseomkostninger i forbindelse med udveksling. Grundet dette er stipendiet også skattefrit.

Så hvis du vælger at tage imod online undervisning, og du stadigvæk er i Danmark, vil du ikke være berettiget til BSS Travel Grant.

Skulle du i løbet af semestret vælge at tage til det udenlandske universitet, skal du dokumentere dette med en kopi af dine rejseomkostninger (flybillet f.eks., sendt til bss.international@au.dk. Du er således berettiget til at modtage BSS Travel Grant. 

Bemærk: Du er forpligtet til at tilbagebetale stipendiet, hvis dit udvekslingsophold aflyses inden afrejse. Studerende, som ikke har fået overført merit i løbet af det efterfølgende semester, vil blive opkrævet dokumentation for at opholdet er forsøgt gennemført.