Aarhus BSS Travel Grant

Aarhus BSS Travel Grant (Udvekslingsophold i foråret 2020 og før)

Aarhus BSS Travel Grant kan kun søges af studerende, som rejser ud via AU's udvekslingsaftaler, og som ikke modtager Erasmus- eller Nordplus-stipendium. Studerende, som modtager et stipendium fra deres værtsuniversitet tilsvarende Erasmus-stipendiet (gælder fx universiteter i Schweiz)kan ikke ansøge om Aarhus BSS Travel Grant.    

 • Aarhus BSS Travel Grant tildeles efter du har fået meritoverført dine kurser fra udlandet. 
 • Studerende, der får overført 25 ECTS, får tildelt 5.000 DKK.
 • Studerende, der får overført 30 ECTS, får tildelt 10.000 DKK. 

Studerende der rejser ud på egen hånd (Freemover)

 • Freemovers, der modtager udlandsstipendium, kan ikke modtage Aarhus BSS Travel Grant. 
 • Freemovers, der ikke modtager udlandsstipendium, kan søge om at blive tildelt Aarhus BSS Travel Grant.

Betalingspladser gennem Aarhus BSS

 • Aarhus BSS udbyder et begrænset antal betalingspladser (fee-paying) til studieophold i udlandet. Du får nogle steder rabat ved at vælge en betalingsplads (fee-paying) gennem Aarhus BSS, og du har også mulighed for at søge om BSS Travel Grant. Du kan læse mere om universiteterne og finde information om studieafgiften i AU GO.

Kombineret sommer- og semesterudveksling 

AU udbyder få Summer University kurser i udlandet, som kan kombineres med dit udvekslingsophold, og derved også udløse Aarhus BSS Travel Grant. Disse Summer University kurser skal tages umiddelbart i forbindelse med udvekslingsopholdet, dvs. enten sommeren før du er afsted eller sommeren efter du har været på udveksling. Skal du afsted i et efterår, er det sommeren før, og skal du afsted i et forår, er det sommeren lige efter.

Sådan søger du Aarhus BSS Travel Grant efter studieophold i udlandet

Hvis du er berettiget til Aarhus BSS Travel Grant, skal du:

 1. Udfylde dette skema
 2. Vedlægge dokumentation om meritoverførsel (karakterudskrift fra din selvbetjening)
 3. Sende skema og karakterudskrift til: bss.international@au.dk

Deadlines for ansøgning er: 1. november og 1. maj.

OBS! Ansøgningsfristen er blevet forlænget til 1. juni og en ekstra deadline 1. september.    

Pengene er til rådighed på din NEM-konto hurtigst muligt efter ansøgningsfristen.

Aarhus BSS Travel Grant (Udvekslingsophold i efteråret 2020 og frem)

Aarhus BSS Travel Grant er et rejsestipendium på 7.000 DKK. Du vil blive tildelt stipendiet, hvis du skal på udveksling via en af AU's udvekslingsaftaler. Dette gælder også for studerende, som rejser ud gennem en af Aarhus BSS's betalingsaftaler.   

Du kan ikke blive tildelt Aarhus BSS Travel Grant, hvis du: 

 • Modtager et Erasmus-stipendium
 • Modtager et Nordplus/Nordlys-stipendium
 • Modtager et stipendium tilsvarende Erasmus fra værtsuniversitetet (gælder fx universiteter i Schweiz)

Studerende, der rejser ud på egen hånd, som freemovere, kan ikke tildeles Aarhus BSS Travel Grant. 

Ansøgning og udbetaling

Du skal ikke ansøge om Aarhus BSS Travel Grant. Studerende, som er berettigede til Aarhus BSS Travel Grant, vil automatisk blive tildelt stipendiet. Beløbet overføres til din NEM-konto:  

 • Udvekslingsophold i efteråret 2020: udbetaling primo september 2020
 • Udvekslingsophold i foråret 2021: udbetaling i februar 2021

BSS Travel Grant er som navnet siger et rejsestipendium, der skal bruges til rejseomkostninger i forbindelse med udveksling. Grundet dette er stipendiet også skattefrit.

Så hvis du vælger at tage imod online undervisning, og du stadigvæk er i Danmark, vil du ikke være berettiget til BSS Travel Grant.

Skulle du i løbet af semestret vælge at tage til det udenlandske universitet, skal du dokumentere dette med en kopi af dine rejseomkostninger (flybillet f.eks., sendt til bss.international@au.dk. Du er således berettiget til at modtage BSS Travel Grant. 

Bemærk: Du er forpligtet til at tilbagebetale stipendiet, hvis dit udvekslingsophold aflyses inden afrejse. Studerende, som ikke har fået overført merit i løbet af det efterfølgende semester, vil blive opkrævet dokumentation for at opholdet er forsøgt gennemført.