Ansøgning til AU

Online ansøgning

Du indgiver din online ansøgning om udveksling i MoveON ansøgningsportalen. Her kan du angive, hvilke universiteter du vil søge en udvekslingsplads på, og du kan uploade evt. påkrævede bilag.

Ansøgningsportalen åbner ca. en måned inden ansøgningsfristen.

Du finder information om AU's partneruniversiteter i MoveON databasen. Det er vigtigt, at du læser beskrivelsen af de universiteter, du vil søge, grundigt igennem. Det er også vigtigt, at du sikre dig, at de valgte universiteter har fag, som er relevante for dig og din uddannelse. Du skal også huske at tjekke, om nogle af de ønskede universiteter kræver dokumentation for dine sprogkundskaber.

Vær opmærksom på, at du øger dine chancer for at få en udvekslingsplads, hvis du søger bredt. Vi anbefaler, at du søger mindst 5-8 forskellige universiteter. Søg gerne i flere forskellige lande, og undersøg om der er stærke universiteter, som passer til din faglighed, som måske ligger i byer, du ikke kender eller først ikke havde overvejet.

Ansøgningen til AU er kun til AU's interne brug. Hvis du får tildelt en udvekslingsplads, vil du også skulle søge ind på værtsuniversitet. Du vil automatisk få mere information om dette på din AU email.

Under "Destinationer" i menuen til venstre kan du se en oversigt over ledige udvekslingspladser. Det er vigtigt at du kan ansøger om pladser som står opført på listen for dit studieprogram.

Bilag til ansøgning

Obligatoriske bilag - Kandidatstuderende, som ikke har tager deres bachelor på AU:

  • bacheloreksamensbevis eller karaktudskrift
  • hvis din bachelor ikke er fra en dansk institution, skal du også vedlægge en oversigt over det udenlandske karaktersystem

Tildeling af udvekslingsplads

Udvekslingspladser fordeles efter karaktergennemsnit umiddelbart efter ansøgningstidspunktet. Dvs. den studerende der har det højeste karaktergennemsnit tildeles først en plads, derefter den med det næsthøjeste osv. Hvis det ikke er muligt at tildele den studerendes første prioritet vil man se om man kan tildele den studerendes 2. prioritet, derefter 3. prioritet osv. indtil den studerende er tildelt en plads. Derefter vil man gå videre til næste studerende osv.

Studerende som søger en joint allocation vil begge blive tildelt en plads ud fra den af de 2 som har det lavest karaktergennemsnit. Vær opmærksom på at AU ikke kan garanterer fælles tildeling af udvekslingspladser.

Hvis du har karakterer fra AU er det disse karakterer, der udgør dit karaktergennemsnit. Kandidatstuderende, der endnu ikke har fået karakterer fra AU, skal uploade deres bachelorbevis og herudfra beregnes deres karaktergennemsnit.

Derudover gælder følgende betingelser for tildeling af udvekslingspladser gennem AU:

  • Du skal være indskrevet som fuldtidsstuderende på AU
  • Du skal være studieaktiv
  • Opholdet i udlandet må ikke forlænge dit studie
  • Du skal kunne overføre mellem 20 ECTS og 30 ECTS fra dit udvekslingsophold. Det er dit ansvar at være opmærksom på dette, inden du tilmelder dig ekstra valgfag, herunder kurser på AU Summer University. Hvis du ikke kan overføre minimum 20 ECTS vil din udvekslingsplads blive annulleret og din nominering til partneruniversitetet trukket tilbage.

Svar på ansøgning

Du får svar på din ansøgning om en udvekslingsplads senest 8 uger efter ansøgningsfristens udløb. Svaret sendes til din AU email.

Aarhus BSS international indkalder dig til et Prepare for Exchange - Information møde, hvor du vil få mere praktisk information vedrørende dit udvekslingsophold.