Ansøgning til værtsuniversitetet

Hvis du får tildelt en udvekslingsplads, vil du automatisk blive indstillet til værtsuniversitetet. Du får information on ansøgningen til værtsuniversitet på email fra AU eller direkte fra dit værtsuniversitet.

Vær opmærksom på, at en indstilling til en udvekslingsplads ikke er en garanti for optagelse på dit værtsuniversitet. Der kan opstå en situation i ansøgningsprocessen til værtsuniversitetet, som AU ikke har kunne forudse ved tildelingen af udvekslingspladsen. I sidste ende er det alene værtsuniversitetets afgørelse, om du kan optages.

Spørgsmål vedrørende ansøgning til værtsuniversitet

Værtsuniversitetet er ansvarlig for ansøgningsskema/online ansøgningsmodul og for at behandle din ansøgning. Hvis du har spørgsmål til processen, skal du derfor læse den information, du har modtaget fra værtsuniversitetet. Ofte kan du også finde svar på værtsuniversitetets hjemmeside. Hvis det ikke er muligt, kan du kontakte værtsuniversitetet direkte på mail.

Mange universiteter behandler først ansøgninger efter ansøgningsfristen, så derfor kan der godt gå noget tid, før du får svar. Hvis du gerne vil vide, hvornår du kan forvente svar på din ansøgning, skal du kontakte værtsuniversitetet direkte.

Bilag til værtsuniversitetets ansøgning

Karakterudskrift (Transcript of Records):

De fleste studerende skal vedlægge et karakterudskrift, når de søger om optagelse på værtsuniversitetet. Du kan printe en karakterudskrift fra Self Service (mitstudie.au.dk) eller anmode om en underskrevet udskrift ved at sende en mail til bss.international@au.dk eller henvende dig til Aarhus BSS Career and Student Services, lokale 1005.

Dokumentation af engelskkundskaber:

Nogle studerende skal sende dokumentation for deres engelskniveau, når de søger optagelse på værtsuniversitetet. Du kan finde information om sprogkrav i MoveOn databasen.

Dokumentation for rådighedsbeløb:

Nogle studerende skal dokumentere at de har rådighed over et vist beløb for at blive optaget på værtsuniversitetet. Hvis dit værtsuniversitet kræver dokumentation kan denne ofte bestå af:

  • et brev fra din bank, som bekræfter at du har adgang til X beløb
  • hvis du modtager SU, kan du kontakte SU (su@au.dk) for at få et brev, som angiver det beløb, du vil modtage i den periode, du er på udveksling.

Vær opmærksom på at breve, du bruger som dokumentation, skal være officielle (med brevhoved og underskrift og evt. stempel).

Visum og opholdstilladelse

Dit værtsuniversitet vil ofte sende information til dig om visum/opholdstilladelse. Hvis informationen ikke er inkluderet i email fra værtsuniversitetet eller fremgår af deres hjemmeside, kan du kontakte værtsuniversitetet på email. Værtsuniversitetet vil i nogle tilfælde henvise til den lokale repræsentation (ambassade eller konsulat).