Undervisning

 

Undervisningstilmelding

Hvis du følger et normeret studieprogram, tilmeldes du automatisk de obligatoriske fag (undervisning og eksamen) på det semester, du er kommet til. Du skal selv sørge for at tilmelde dig valgfag i henhold den procedure, der er beskrevet på studieportalen.

Følger du ikke et normeret studieprogram, skal du selv sørge for at tilmelde dig de obligatoriske fag. Dette gælder både undervisning og eksamen. Tilmelding sker ved henvendelse til studieadministrationen inden for tilmeldingsproceduren. Tilmeldingsperioden for obligatoriske fag følger tilmeldingen for de valgfrie fag.

Hvis du tidligere har været tilmeldt undervisningen/ikke har bestået dit 1. eller 2. prøveforsøg og ønsker at blive gentilmeldt undervisningen, vil muligheden for dette afhænge af praksis på dit studie. Såfremt man på dit studie tillader gentilmelding til undervisning, skal du ligeledes kontakte Studieadministrationen inden for nævnte tilmeldingsperiode.

Ønsker du blot at blive tilmeldt dit 2. eller 3. prøveforsøg henvises til fristerne for tilmelding til eksamen.

Du skal være opmærksom på, at der kan ske timesammenfald, hvis du vælger at udskyde et fag til et senere semester. Udskyder du eksempelvis et obligatorisk fag fra 3. semester til 5. semester, kan der ske timesammenfald med andre fag på 5. semester.

Find din studieadministrator: 

Husk at anføre dit studienummer samt hvilket fag du ønsker at tilmelde dig

430128 / i40