Nyheder

15.12.2004 |

Undersøgelse af studerendes brug af CampusNet

93% mener, at CampusNet er med til at lette deres hverdag"Alt samlet på ét sted, effektiv kommunikationsplatform mellem studerende og undervisere, meget brugervenligt?"Disse udsagn er blot et par eksempler på de mange positive kommentarer, som en netop overstået undersøgelse af de studerendes brug af…

15.12.2004 |

Handelshøjskolen med i ambitiøst projekt om markedsføring af Århus som uddannelsesby

24 videregående uddannelsesinstitutioner er gået sammen om at markere Århus som førende uddannelsesby - Selve byen er en stærkt medvirkende faktor i forbindelse med unges valg af uddannelsessted. Derfor er det vigtigt for Handelshøjskolens fremtidige rekruttering, at Århus står stærkt i de unges bevidsthed, når de skal…

10.12.2004 |

Prisopgave med projektmulighed

ANTONIUSFONDEN udskriver prisopgave med projektmulighed Der ønskes en analyse af muligheder og begrænsninger i et samarbejde mellem det private erhvervsliv og frivillige organisationer og foreninger på det sociale område. Besvarelsen skal indeholde en diskussion om det gensidige udbytte af et sådan samarbejde og skal omfatte udkast til et…

10.12.2004 |

Stipendier ved Det Europæiske Universitetsinstitut i Firenze 2005/2006

For kandidater, der senest sommeren 2005 har færdiggjort deres uddannelse er der mulighed for at søge et særligt stipendium til en 4-årig forskeruddannelse på Det Europæiske Universitetsinstitut.Instituttet tilbyder forskeruddannelse indenfor følgende fagområder: historie, økonomi, retsvidenskab, statskundskab og…