1,5 mio. kr. til at styrke karrierevejledning og alumne-netværk

Bevillingen, der kommer fra den Regionale Udviklingspulje, giver mulighed for at etablere et decideret karrierecenter og knytte tidligere studerende tættere til Handelshøjskolen

Karrierevejledning er et punkt, der står højt på den uddannelsespolitiske dagsorden. En ny evaluering foretaget af Danmarks Evalueringsinstitut viser, at erhvervs- og karrierevejledning har trange kår på landets universiteter. Denne problematik bliver der nu taget hånd om på Handelshøjskolen i Århus, hvor halvdelen af en bevilling på 1,5 mio. kr. fra den Regionale Udviklingspulje (RUP) netop skal bruges til at styrke karrierevejledningen.

Et konkret bindeled mellem studerende og erhvervsliv

- Med karrierecentret får vi et bemandet miljø, hvor de studerende kan få råd og vejledning i forhold til både praktik, studiejob og det første job efter specialet. Vi håber naturligvis på, at dette initiativ vil være med til at skærpe de studerendes opmærksomhed og overvejelser omkring job og karriere tidligt i deres studieforløb, fortæller Pernille Kallehave, leder af team for kommunikation og eksterne relationer på Handelshøjskolen, der har fået bevillingen i hus. Hun understreger, at det naturligvis ikke kun er de studerende, der får fordel af karrierecentret:

- Karrierecentret bliver hoveddøren for de virksomheder, der ønsker at komme i kontakt med vores studerende, og hvor de kan få konkret hjælp til rekruttering.

Det nye karrierecenter er en udvidelse af eksisterende initiativer – bl.a. Erhvervskontakten og Projektzone.dk, der allerede nu formidler kontakt mellem studerende og virksomheder i form af bl.a. praktikmuligheder og studiejob.

Tidligere studerende er vigtige partnere

Den sidste halvdel af de 1,5 mio. kr. skal bruges til at styrke relationerne til Handelshøjskolens tidligere studerende - alumnerne. I slutningen af 2002 etablerede Handelshøjskolen Alumni Klubben, og pengene skal anvendes til at videreudvikle dette netværk.

- Bevillingen giver os mulighed for få sat turbo på vores alumne-netværk, og vi vil i første omgang fokusere på de 13.000 alumner, der bor i Østjylland, forklarer Jacob Jensen, projektleder på alumne-projektet.

- En tættere kontakt til tidligere studerende har flere fordele. Den kan give indsigt i, hvilke job vores uddannelser resulterer i, og samtidig spiller netværket en vigtig rolle i forhold til vores karrierevejledning. Alumner er jo oplagte netværks-agenter i virksomhederne og kan derudover også inddrages som f.eks. mentorer for vores studerende, oplyser Jacob Jensen.

- Kontakten til alumnerne er desuden et centralt element i opbygningen af institutionens eksterne relationer, supplerer Pernille Kallehave. Alumnerne er vigtige ambassadører og samarbejdspartnere i forbindelse med både forskning og udvikling af vores uddannelser. Ved at knytte alumnerne tættere til os, kan vi bedre tilbyde dem målrettet efter- og videreuddannelse og adgang til faglige netværk. Og på den måde kan vi bidrage til udviklingen af regionens erhvervsliv.

Udvikling skal ske i tæt samspil med relevante parter

Udviklingen af begge projekter vil foregå i tæt samarbejde med relevante parter.

- Vi vil nu indbyde de faglige miljøer, team for uddannelse, studievejledningen og de studerende til at være med til at udvikle det konkrete koncept for karrierecenteret, fortæller Pernille Kallehave, der også lægger vægt på at inddrage eksterne partnere til at deltage i udvikling, drift og – ikke mindst - finansiering af det nye center.

Samme proces gælder for udviklingen af alumne-netværket, der vil tage afsæt i en workshop med repræsentanter fra eksisterende decentrale alumneforeninger og kontaktpersoner fra Handelshøjskolens institutter.

MGE

Oops, an error occurred! Code: 20220819182222af7fcb92