20 mentorer søges til mentorprojekt!

Hjælp en ny studerende godt igang med studielivet.

18.11.2015 | Majbritt Nielsen

Mentorordning ved Erhvervsøkonomi

Erhvervsøkonomi studerende har for første gang mulighed for at deltage i en mentorordning, hvor ældre studerende (mentorer) skal vejlede studerende på 2. semester (mentees) om livet som studerende. Erfaringerne fra andre studieretninger har hidtil været meget positive både blandt mentorer og mentees, og vi søger derfor i år også mentorer fra erhvervsøkonomi. Mentorernes fornemste opgave er at supplere instruktorernes og studievejledningens indsats med at sikre et godt studiemiljø.  Mentorordningen skal med andre ord ses som en del af den samlede vifte af initiativer for et godt studiemiljø og fastholdelse af studerende.

Mentoruddannelse og CV boost!

Efter ansættelse af DIG som mentor, vil du gennemgå et uddannelsesforløb, der er særligt udviklet til projektet, og som bygger på forrige års gode erfaringer samt tæt samarbejde med interne konsulenter fra AU’s egne ressourcestærke rækker. Som mentor vil du få en uddannelse, der vil styrke dit udgangspunkt for at varetage mentorrollen. Der fokuseres ikke blot på mentorrollen og relationen mellem mentor og mentee, men også på kompetenceudvikling i kraft af samtale- og motivationstræning, således at du er bedst muligt rustes til jobbet som mentor. Uddannelsen foregår i starten af februar og er forsøgt tilrettelagt således, at den ikke konflikter med eventuelle eksaminer og undervisning.

Ansøgning

Din ansøgning må maksimalt fylde én A4 side og bør indeholde følgende elementer: Kontaktoplysninger, alder og semester, motivation for at søge som mentor samt et par ord om, hvorfor du er kvalificeret til jobbet. Ansøgningen skal sendes til counsellor.badm@au.dk senest 1. december kl. 12.00.

Vi opfordrer alle interesserede til at søge. Der diskrimineres hverken positivt eller negativt i forhold til eventuel erfaring som tutor, instruktor, foreningsmedlem eller lignende. Du kan få yderligere information ved at kontakte Studievejledningen (mail: counsellor.badm@au.dk, telefon: 87 16 43 31)

Formalia

  • Ansøgere skal som minimum være bachelor- eller kandidatstuderende på 5. Semester
  • Ved projektets afslutning modtager hver enkelt mentor et certifikat om gennemført mentoruddannelse og -ansættelse
  • Stillingen er ulønnet. Til gengæld er uddannelsesforløbet og forplejning inkluderet
  • Arbejdet som mentor omfatter, udover uddannelse og løbende møder, cirka ½-1 time pr. uge i perioden fra februar til juni 2016, og gennemføres efter aftale med mentees

Kalender

Jobbet som mentor begynder i midten af februar 2016. Her tilknyttes du to-tre studerende på bachelordelens 2. semester, og udarbejder i samarbejde med hver enkelt mentee en plan over forårets forløb, både med henblik på ambitioner og mødetider.

Mentoruddannelsen strækker sig over et modul, én aften i starten af februar. I midten af februar afholdes intromøde for mentorer og mentees.

Ydermere afholdes to møder i løbet af foråret, hvor du har mulighed for at erfaringsudveksle samt modtage feedback på dit arbejde. Både uddannelsen og de efterfølgende logmøder er vigtige elementer i mentorprojektet, hvorfor det forventes, at du deltager.

Du kan læse mere her: BSS Mentorordningen

Med venlig hilsen
Studievejledningen

Studerende