700 kandidatstuderende møder erhvervslivet

Fra og med i år kan alle nye kandidatstuderende på Handelshøjskolen tage i én dags praktik i en virksomhed som en del af deres introduktionsforløb. Det nye initiativ fra Handelshøjskolen og Studenterlauget skal gøre introduktionen mere målrettet de studerendes fremtidsmuligheder og forbedre kontakten til erhvervslivet.

Introduktionsdagene for nye kandidatstuderende på Handelshøjskolen bliver i år anderledes end tidligere år. For første gang nogensinde har de kandidatstuderende nemlig mulighed for at komme helt tæt på arbejdsgangene i en virksomhed i forbindelse med deres kandidat-intro.

Initiativet hedder A Day in a Company og har til hensigt at give de studerende og virksomhederne mulighed for at lære hinanden bedre at kende.

- Vi ønsker med det nye initiativ at gøre introduktionen mere målrettet de studerendes fremtid og samtidigt åbne mulighederne for et bredt samarbejde mellem erhvervsliv, uddannelsesinstitution og de studerende, forklarer Louise Elkjær Kristensen, der er koordinator for årets kandidat-intro.

Gensidig lyst til kontakt og dialog
Arrangørerne bag initiativet mærker en tydelig tendens til, at de kandidat-studerende er interesserede i at have et studierelevant job ved siden af studierne og har lyst til at være i dialog med virksomhederne, fordi det er her, fremtiden byder sig.

Og lysten til dialog er gengældt hos virksomhederne. Her giver det nye initiativ nemlig gode muligheder for at lære de studerende at kende og gøre virksomheden attraktiv som arbejdsplads i form af et studiejob eller en fremtidig karrieremulighed.

- A Day in a Company er en unik mulighed for at bygge bro mellem de studerende og vores virksomhed. Vi vil benytte dagen til at give nye cand.merc.-studerende en indsigt i dagligdagen i en af landets større virksomheder og samtidig vise, hvordan deres uddannelse kan anvendes i praksis, lyder det fra Peter Lyager, HR Consultant hos PricewaterhouseCoopers, der er en af de deltagende virksomheder.

I alt deltager omkring 100-150, hovedsageligt østjyske, virksomheder i den nye praktikordning i år.

Århus som førende uddannelsesby
Ud over at forbedre vilkårene for de studerende håber arrangørerne, at Handelshøjskolen gennem det nye arrangement kan opnå en endnu tættere kontakt til erhvervslivet og være med til at skabe et sundt og stærkt erhvervsliv i Østjylland.

På længere sigt skal det nye initiativ også være med til at profilere Handelshøjskolen som erhvervslivets internationale universitet og gøre Århus til en uddannelsesby i topklasse.

- Fra i år er introduktionen således blevet ændret, så den fremover i langt højere grad lever op til både de studerendes behov, de uudnyttede muligheder i virksomhederne og den ønskede udvikling af Århus som førende uddannelsesby, forklarer Louise Elkjær Kristensen.


Fakta:
- Introduktionen foregår i år den 29. og 30. august og er for alle nye kandidatstuderende på Handelshøjskolen, der starter uddannelse efter sommerferien.
- Ændringen i introduktionsforløbet indebærer, at fredag den 5. september i år inddrages som en ekstra introduktionsdag til besøg i en virksomhed.
- Temaet for dette års intro er Career Development & Possibilities, der dækker over både kandidatuddannelsens formål (at udvikle karrieren) og praktikkens formål (at give et indblik i fremtidige karrieremuligheder).
- I alt deltager 600-700 studerende i praktikken.


Yderligere oplysninger
Louise Elkjær Kristensen
Master Introduction Coordinator
Studenterlauget
Tlf.: 28 88 66 21
Mail.: cmintro@studenterlauget.dk

Anna Maria Kølner-Augustson
Master Introduction Coordinator
Studenterlauget
Tlf.: 40 33 37 26
Mail: aa@studenterlauget.dk


Nina Faurby

Oops, an error occurred! Code: 202112080144341c5692ea