Årets Undervisere 2008

Årets Undervisere på Handelshøjskolen 2008 er blevet kåret. Valget faldt på professor Philipp J. H. Schröder, ekstern lektor Bjarke Ø. Bertelsen og studenterinstruktor Søren Bach.

Hvert år til Handelshøjskolens årsfest den 31. oktober uddeler ASB i alt tre priser til de undervisere, som har gjort det godt. Én pris til fastansatte, videnskabelige medarbejdere, én til eksterne lektorer og undervisningsassistenter og én til instruktorer på holdundervisning.

Udvælgelsen af årets undervisere foregår ved at institutlederne fra hvert institut indstiller max. to kandidater til hver kategori og medsender begrundelser for, hvorfor netop deres kandidater skal vælges, heriblandt evalueringer fra de studerende. Derefter afgør et bedømmelsesudvalg hvem, der modtager priserne ud fra det medsendte materiale samt en række andre kriterier.

Begrundelsen for valget af de tre var ifølge udvalget (uddrag):

Philipp J. H. Schröder, professor, Nationaløkonomisk Institut
Philipp har ydet en ekstraordinær indsats inden for undervisning, læring og formidling. Han demonstrerer fine kompetencer for uddannelsesudvikling og anvendelse af tilpassede og til dels individualiserede undervisningsformer, bl.a. rollespilsbaseret undervisning.

Philipp scorer højt i den løbende undervisningsevaluering. Han tilpasser og formidler et ofte vanskeligt og tungt, økonomisk fagområde, således at personer på samme hold med meget forskellige faglige forudsætninger inden for området alle har opnået et særdeles højt udbytte af undervisningen.

Bjarke Ø. Bertelsen, partner og advokat (L) hos Meldgaard Advokatfirma, ekstern lektor, Juridisk Institut
Bjarkes undervisning er baseret på størst mulig fleksibilitet og variation i den enkelte lektion. Undervisningsevalueringerne af Bjarke ligger højt.

Aktuelle juridiske emner f.eks. fra dagspressen inddrages i undervisningen og er i høj grad case-baseret, hvor de studerende løser casen i mindre grupper; alternativt opstilles en "retssals-situation", hvor auditoriet opdeles i 2 hold, der repræsenterer henholdsvis sagsøger og sagsøgte. Herefter drøftes løsningsforslaget i plenum. Herved øver de studerende sig på juridisk metode og evnen til at formulere sig juridisk. Bjarke demonstrerer således stor evne til at inddrage studerende i læringsprocesserne.

Søren Bach, cand.merc., studenterinstruktor, Institut for Marketing og Statistik
Søren viser en oprigtig interesse for sine studerendes indlæring og udviser store pædagogiske evner samt tålmodighed i forklaringen af de forskellige problemstillinger. Undervisningen har været præget af et højt fagligt niveau, og samtidigt har Søren formået at tilpasse undervisningen, så hver enkelt studerende har fået det optimale ud af faget.

Søren er en underviser, der udviser en helt naturlig autoritet. Tilbagemeldingerne fra de studerende viser, at han er engageret ud over det sædvanlige, og at han evner at motivere de studerende, at han altid giver et svar og en uddybning, samtidig med at hans tilbagemeldinger er yderst konstruktive.

Fakta:
- I år bestod bedømmelsesudvalget af: Prodekan Peder Østergaard, studieleder Aase Møller, studienævnsmedlem Erik Strøjer Madsen, studieleder Birgitte Egelund Olsen, stud.ling.merc. Maria Mølleskov Sørensen, HA (jur.) stud. Henriette Korsgaard og formand for ASB Studenterforum stud.merc.aud. Marianne Thybo.

- Bedømmelseskriterierne, som udvalget har valgt de tre ud fra, er blandt andet: Fremragende formidlings- og perspektiveringsevner, bevidst og systematisk motivation af sammenhænge mellem det faglige indhold og de anvendte undervisnings- og evalueringsformer, engagement og evne til at motivere studerende til læring på forskellige faglige niveauer, lyst og evne til faglig og metodisk nytænkning og evne til at anvende forskellige undervisningsformer.

Flere oplysninger:
Professor Philipp J. H. Schröder
Tlf: 8948 6392
Mobil: 3022 9123
Mail: psc@asb.dk
Hjemmeside

Ekstern lektor Bjarke Ø. Bertelsen
Juridisk Institut
partner og advokat (L) hos Meldgaard Advokatfirma,
Tlf: 8618 2111
Mail: bb@meldgaard-law.dk


Prodekan for uddannelse Peder Østergaard
Tlf. 8948 6644
Mail: ps@asb.dk
Hjemmeside

Oops, an error occurred! Code: 202209281546369e8c0c34