ASB kommer kritik af HA-uddannelser i forkøbet

I en ny evalueringsrapport bliver landets HA-uddannelser bl.a. kritiseret for ikke at have tilstrækkelig erhvervsøkonomisk kerne. ASB formår imidlertid at sætte sig ud over dette kritikpunkt takket være sidste års reform af uddannelsen

Et af de overordnede kritikpunkter i en ny evalueringsrapport af HA-uddannelserne, foretaget af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA), er, at den erhvervsøkonomiske bacheloruddannelse udbydes i for mange variationer og på for mange steder. Det kan få konsekvenser for kvaliteten af uddannelsen. Mange af uddannelserne mangler desuden den erhvervsøkonomiske kerne, som må betegnes som uddannelsens varemærke. ASB klarer sig imidlertid ganske godt på disse punkter.

Erhvervsøkonomisk fokus styrket på ASB
Evalueringsgruppen ser især kritisk på variant- og kombinationsuddannelserne (HA-Jur, HA-int og lignende), hvor manglen på den erhvervsøkonomiske kerne er særligt problematisk. ASB gennemførte sidste år en omfattende reform af HA-uddannelserne, og den har medført en styrkelse af det erhvervsøkonomiske fokus på især kombinationsuddannelserne. Dette anses af evalueringsgruppen som en væsentlig styrke i HA-uddannelserne på ASB.

Ros til uddannelseskoordinering og samlæsning
Rapporten påpeger desuden det positive i, at ASB har samlet alle HA-uddannelser under ét studienævn med én studieleder, idet det letter koordinationen på tværs af uddannelserne.

ASB's samlæsning på tværs af de forskellige linjer anses ligeledes for at være en styrke, idet det udover den økonomiske gevinst, giver de studerende mulighed for at møde og arbejde sammen med studerende med en anden baggrund. Samlæsningsformen skaber desuden en god fleksibilitet i uddannelsen, da den giver de studerende mulighed for at skifte spor i løbet af det første studieår. Samlæsning byder dog også på udfordringer og skal derfor ikke bruges ukritisk. Den kan hæmme opbygningen af en faglig identitet hos de studerende og få negativ indflydelse på det faglige niveau på de enkelte studier.

Sprogpolitik er unik for ASB
Internationalisering er en væsentlig målsætning i HA-uddannelsen, men mange institutioner formår ikke i tilstrækkelig grad at integrere udenlandske og danske studerende. Derved er det svært at indfri ambitionerne om en international uddannelse. I denne kontekst fremhæves ASB's initiativ til at udarbejde en sprogpolitik som et godt eksempel sammen med vores opmærksomhed på nødvendigheden af, at gøre studieordninger tilgængelige på engelsk.

Udover behovet for en styrket internationalisering fremhæver evalueringsgruppen ligeledes udviklingsmuligheder for ASB i forhold til erhvervs- og karrierevejledning og en bedre tilknytning til erhvervslivet i løbet af studiet. Udover samarbejdet med CA, som nævnes i rapporten, bliver der yderligere taget hånd om disse udviklingsmuligheder med ASB Karrierecenter. Centret skal styrke samarbejdet mellem de studerende og erhvervslivet og hjælpe kommende kandidater ud i deres første job.

- Evalueringsrapporten giver anledning til nøjere overvejelse på en række punkter. Jeg er samtidig særdeles tilfreds med, at konklusionerne i den grad bekræfter idé og sigte med den studiereform, vi allerede havde vedtaget inden evalueringen, og som vi nu er i fuld gang med at implementere, udtaler studieleder for de økonomiske bacheloruddannelser Erik Kloppenborg.

> Læs mere om ASB Karrierecenter

> Download hele evalueringsrapporten på EVA's hjemmeside

MGE

 

Oops, an error occurred! Code: 20220819193103a35af217