Dekanens svar på kronik i Århus Stiftstidende

I Aarhus Stiftstidende den 19. december skriver to studerende fra Institut for Økonomi om Aarhus Universitet, som de sammenligner med et skib på katastrofekurs. Kronikørerne mener, at der siden semesterstart har været grundlæggende problemer med at få den daglige undervisning til at fungere, og at de studerende fra dag ét har mærket forringelser. Læs dekan Svend Hylleberg svar til de studerende.

19.12.2012 | Camilla Ransborg Kirkegaard

Kære Sofie og Nanette

Tak for jeres kronik den 19. december 2012. I skriver, at Aarhus Universitet har ramt et isbjerg. Det er der efter min opfattelse ingen tvivl om at vi har. Men modsat Titanic, så er vi ikke synkefærdige, og hvis vi undgår at ramme de næste isbjerge gør vi det heller ikke. Men vi er bestemt ikke i smult farvande endnu, og derfor arbejder et meget stort antal medarbejdere også i disse uger i døgndrift for at få tingene til at fungere. Dette gælder specielt i studieadministrationen, men også i andre dele af administrationen, og vi der sidder i universitetsledelsen, og har ansvaret for at vi er sejlet ind i et farvand med isbjerge, ligger heller ikke på den lade side.

Derfor er vi også meget lydhøre overfor den kritik I fremfører. Der er mange af de forhold I nævner, som er helt uacceptable, og som skal rettes hurtigst muligt, hvis vi skal undgå nogle af de konsekvenser, som I så malerisk beskriver. Jeg er dog også sikker på at vi får løst problemerne, ligesom jeg også er sikker på, at det var nødvendigt at sejle gennem det farefulde farvand for at undgå en langsom kvælning af Aarhus Universitet og en fremtidig position, som en lille lokalt baseret læreanstalt, som kun ville kunne drømme om at bidrage til løsningen af fremtidens problemer.

Dekan Svend Hylleberg, Aarhus Universitet, School of Business and Social Sciences

Studerende