Din mening betyder noget

21.02.2008

Hvorfor udfylde uddannelsesevalueringer, de ændrer jo ikke noget? Sådan tænker nogle studerende. Men din evaluering bliver både læst og anvendt til løbende at forbedre uddannelsen, fortæller prodekan for uddannelse Peder Østergaard

På op til halvdelen af alle fagforløb får du udleveret et spørgeskema, hvor du bliver bedt om at evaluere hele undervisningsforløbet. Men hvorfor er det ikke alle fagforløb, der evalueres, og hvad sker der egentlig med dine evalueringer og kommentarer? Disse spørgsmål har vi i redaktionen stillet til Peder Østergaard, prodekan for uddannelse ved Handelshøjskolen, Aarhus Universitet.

- Vi har undladt at evaluere alle fag, for det ville give en træthedsfølelse hos de studerende. Reglen er, at nye fag og nye undervisere skal evalueres flere gange i træk. Øvrige fag evalueres hver anden eller tredje gang, de kører, siger han. Derudover kan fire personer – nemlig prodekan, institutleder, studieleder og den enkelte underviser – bede om at få et specifikt fagforløb evalueret.

Opfølgning uden offentlig gabestok
Alle uddannelsesevalueringer offentliggøres på CampusNet. Dog ikke de studerendes kommentarer, som kan være ret personlige, og derfor kun læses af underviser og institutleder.

- Svarprocenten på samtlige evalueringer ligger på mindst 60, og oftest er de studerendes tilbagemeldinger på fagforløb og underviser overordnet positivt, fortæller Peder Østergaard, der gennemgår alle evalueringer.

- Hvis jeg ser noget, der tyder på, at et fag har det dårligt, taler jeg med studielederen om det. Og hvis f.eks. evalueringen af en underviser ligger på 1,5, tager jeg straks fat i de ansvarlige og spørger ind til, hvad der er gået galt. Men når det sker, skriver jeg det altså ikke på CampusNet. Vi har jo ikke en gabestok for mennesker, der får en dårlig evaluering. Opfølgningen på de studerendes tilbagemeldinger fungerer bedst, når man gennem dialog og uden at hænge enkeltpersoner ud forsøger at ændre tingene, siger han.

Undervisning er ikke "edutainment"
Peder Østergaard ved godt, at nogle studerende føler, at deres klagepunkter i forhold til et undervisningsforløb eller en underviser ikke tages alvorligt. Men det er ikke altid så ligetil at uddrage en entydig konklusion af evalueringen af et fagforløb.

- Uanset hvad, vil der altid være forskel på en undervisers evaluering fra et hold til et andet. Undervisning er ikke "edutainment", det er en social konstruktion, hvor interaktion mellem mennesker er afgørende, siger han.

Et tilbagevendende kritikpunkt er, at nogle undervisere taler et dårligt engelsk.

- Her går flertallet af kommentarerne på underviserens udtale. Men selv om man ikke lyder som en professor fra Oxford, kan man sagtens have et stort ordforråd og opbygge sine sætninger grammatisk korrekt, siger Peder Østergaard.

Giv løbende feedback til din underviser
Hans bedste råd til utilfredse studerende er: Lad være med at gå og gemme på kritikken.

- Fra et undervisningssynspunkt er det allerbedst ikke at gemme kritikken til evalueringsskemaet. I stedet kan man gå til underviseren i en pause og spørge ind til det, der ikke fungerer. Som underviser har man faktisk et stort behov for at få feedback fra sine studerende.

Studerende, der gerne vil bringe deres klage over et fagforløb videre end til evalueringsskemaet, kan kontakte ASB Studenterforum for at få hjælp til f.eks. at bringe sagen for studienævnet.