Eksamenssnyd

Måden du skal til eksamen på ændre sig, og der er derfor en større risiko for, at du kommer til at bryde universitetets regler omkring eksamenssnyd.

14.12.2020 | Lene Birkegaard Pedersen

Kære studerende

I denne eksamensperiode er mange skriftlige stedprøver blevet konverteret til hjemmeopgaver, som følge af de restriktioner myndighederne har indført for at begrænse spredningen af Covid-19 virussen. Dette ændrer den måde, du skal til eksamen på, og der er derfor en større risiko for, at du kommer til at bryde universitetets regler omkring eksamenssnyd.

For at undgå at blive indberettet for eksamenssnyd er du vigtigt, at du husker på, at opgaver, der stilles og afleveres som individuelle, altid skal udarbejdes selvstændigt. Selv om de studerende af pædagogiske årsager i undervisningssituationen jævnligt opfordres til at samarbejde om løsningen af de stillede opgaver, er det ikke tilladt at samarbejde i eksamenssituationen.

Uanset om opgaven er udarbejdet under tilsyn ved en prøve eller andetsteds uden tilsyn, skal den enkelte studerende efterleve kravet om, at en individuel opgave udarbejdes uden bistand (herunder afskrift eller brug af oplysninger uden kildeangivelse) fra anden side. Den studerende står ved sin aflevering af en individuel opgave inde for, at den er udarbejdet selvstændigt.

Universitetet ser med stor alvor på eksamenssnyd, og alle eksaminatorer er forpligtet til at indberette studerende, som de mistænker for snyd.

Hvis du bliver fundet skyldig i eksamenssnyd, kan det få alvorlige konsekvenser for dig og dine fremtidige studier (inklusiv bortvisning fra universitetet). Det er derfor vigtigt, at du undgår at lave eksamenssnyd. Du kan finde mere information om, hvordan du undgår eksamensnyd på studieportalen.

Studerende