En bestyrelse med en dagsorden

13.10.2004

Bestyrelsesformand ser en fremtrædende rolle for bestyrelsen

Det er en synligt tilfreds bestyrelsesformand, der præsenterer Handelshøjskolens kommende rektor ved medarbejdermorgenmødet den 8. oktober.

Vedtægter og forretningsorden er på plads, og en rektor er valgt. Obel vil snarest komme med en indstilling til, hvordan resten af ledelsen skal se ud og en tidsplan, så vi i løbet af den nærmeste fremtid får den del på plads også. Forude venter strategiarbejdet.

- Opstarten på den nye Universitetslov har været en sej, men også god proces, udtaler Erik Højsholt, der mest af alt har været forundret - og frustreret - over ministeriets sendrægtighed.

- Det virker, som om ministeriet har sat en lov i søen, som de ikke har bemandet. Jeg tror, at de har været noget overrumplede over, at tingene er sket så hurtigt, og at vi bestyrelsesformænd faktisk tager opgaven meget seriøst. Nogen gange virker det, som om ministeriets holdning til universiteterne er den største barriere for udvikling. F.eks. er det jo håbløst, at vi ikke i højere grad kan disponere økonomisk, uden at skulle spørge ministeriet først, udtrykker Erik Højsholt, men understreger også, at efter diverse sværdslag synes parterne at have fundet hinanden i god dialog.

Bestyrelsens rolle

Lige om hjørnet venter den 1-årige overgangskontrakt med ministeriet, som skal holde gryden i kog, indtil vi skal lave den næste flerårige udviklingskontrakt, der skal gælde fra 2006.

Arbejdet med 2005-kontrakten er godt i gang og skal godkendes af bestyrelsen til bestyrelsesmødet den 23. november.

- Men vi er selvfølgelig inde over den inden da, fortæller Erik Højsholt og udtrykker dermed et ønske fra bestyrelsen om at være med til at præge Handelshøjskolens udvikling.

Arbejdsfordelingen mellem en bestyrelse og en direktion er jo et højaktuelt emne, så det er oplagt at spørge Erik Højsholt om, hvordan han ser bestyrelsens rolle i fremtiden.

Bestyrelsesformand Erik Højsholt- Vi vil have en fremtrædende rolle. Som jeg ser det, så skal bestyrelsen klart udtrykke de overordnede forventninger til Handelshøjskolen og til medarbejderne. Vi skal udstikke vigtige spor og retninger og mest af alt markere et ønsket ambitionsniveau, udtaler Erik Højsholt. Der bliver dog langt fra tale om en ren top-down ledelsesform. Børge Obel og direktionen vil naturligvis få stor indflydelse på retningen og dens konkrete udmøntning. Medarbejderne skal inddrages og høres, så vi sikrer os "en ledestjerne med rod i Handelshøjskolens kultur og virkelighed".

Medarbejderne høres - men efter Erik Højsholts mening ligger det endelige ord hos bestyrelsen. Nye toner på en Handelshøjskole og de første konkrete udtryk for den nye Universitetslov.

Strategiproces 2005

Overgangskontrakten sendes til ministeriet inden jul, og derefter går arbejdet med Handelshøjskolens strategi i gang. Det er planen, at Handelshøjskolens nye strategi skal være færdig inden sommerferien 2005.

Strategien vil danne grundlag for den udviklingskontrakt med ministeriet, som skal formuleres i løbet af efteråret 2005.

Målbar strategi

Fra ministeriets side er man i dag meget fokuseret på, at man konkret kan gå ind og måle på, hvorvidt universiteterne lever op til deres målsætninger.

Derfor vil både den aktuelle overgangskontrakt og den senere udviklingskontrakt indeholde planer for, hvordan det kan måles og dokumenteres, at vi har nået de opsatte mål.

- Det får naturligvis betydning for, hvilken strategimetode vi vælger, og det er noget, som vi vil diskutere snarest med den nye rektor, afrunder Erik Højsholt.

PEKA