En stærk repræsentant for ASBs studerende

29.05.2007

ASB Studenterforum er en relancering af Studenterpolitisk Sammenslutning. Den nye organisation skal sikre øget synlighed med det formål at skabe den bedst mulige repræsentant for de studerende.

Det tidligere Studenterpolitisk Sammenslutning (SPS) er genopstået som ASB Studenterforum med ny hjemmeside og en deltidsansat kommunikationsmedarbejder. Målet med relanceringen er, at organisationen skal blive mere synlig på skolen, så de studerende ved, hvad den kan bruges til.

- Relanceringen skal styrke vores profil på skolen, så de studerende ved mere om, hvem vi er, og hvad vi laver. Samtidig håber vi på, at den stærkere profil vil tiltrække nye frivillige til organisationen, så vi hele tiden kan blive bedre til at repræsentere de studerendes interesser, siger Gitte Søllingvraa Madsen, som er formand for ASB Studenterforum. 

- Jo flere, der tager stilling til studenterpolitik ved enten at være medlem af ASB Studenterforum eller bare ved at stemme ved valgene til studienævn, det akademiske råd og universitetets bestyrelse, desto bredere bliver vores viden om, hvad der rører sig på skolen. Og dermed bliver det lettere for os at arbejde mod mål, som gavner skolens studerende, fortsætter hun.

Lokalpolitik på landsplan
Medlemmerne i ASB Studenterforum mødes en gang om måneden og debatterer de emner, som de synes, er vigtige for skolens studerende. Det kan for eksempel være pladsproblemerne på skolen eller konkrete klagesager vedrørende den nye karakterskala, praktikordning, forbedring af eksamensbevis med mere sigende titler, overførsel af ECTS-point fra udveksling med mere. Samtidig er organisationen en del af det nye samlede universitets studenterorganisation og har dermed også indflydelse på studiepolitik på et mere overordnet plan.

- Vi er en lille organisation, og derfor arbejder vi for tiden primært med emner, der direkte berører studerende på ASB. Men vi har efter fusionen fået nye muligheder for at byde ind på studiepolitik på et højere plan – både som en del af det samlede Aarhus Universitet og på landsplan, og det håber vi kan tiltrække flere frivillige, fortæller Gitte Søllingvraa Madsen.

Læs mere på www.asbstudenterforum.dk