Endelig mere studieplads

21.02.2008

2008 bliver året, hvor du kan glæde dig over at få endnu bedre plads til studierne. Om få måneder udvider Handelshøjskolen med 3.500 kvm., og der er fuld gang i planlægningen af et helt nyt byggeri på 7.500 kvm.

Gennem mange år har mere plads stået højt på ønskelisten hos både studerende, medarbejdere og ledelse på Handelshøjskolen, Aarhus Universitet. Nu er der endelig udsigt til, at pladsproblemerne bliver løst, fortæller prodekan for uddannelse Peder Østergaard.

- Handelshøjskolen har i mange år være den uddannelsesinstitution med færrest kvadratmetre pr. studerende, og det har selvfølgelig givet rigtig mange klager fra vores studerende. Nu står vi foran en reel løsning på problemet. Med de ekstra kvadratmetre vi har udsigt til, får vi en øget fleksibilitet i al vores undervisning, vi får ultimativt bedre undervisningslokaler, og vores studerende får meget bedre faciliteter til at kunne arbejde selv, siger han.

Fund af asbest forsinker ibrugtagning
Allerede sidste sommer overtog Handelshøjskolen det tidligere Musikkonservatorium, der er på 3.500 kvm. Desværre har fundet af asbest i store dele af bygningen forsinket håndværkernes arbejde i adskillige måneder, og indtil videre er mindre end en fjerdedel af de nye faciliteter taget i brug.

I dag er efter- og videreuddannelserne samt masteruddannelserne flyttet ind i de nye lokaler. Omkring maj forventes resten af bygningen at være færdigrenoveret.

Nye studierum til studerende
Handelshøjskolens nye bygning består af mange mindre lokaler. Udover undervisningslokaler indrettes en række studierum, som studerende kan booke efter behov samt et loungeområde.

- De nye lokaler egner sig også rigtig godt til eksaminer og kan dermed aflaste vores nuværende faciliteter. Her er vi i dag ofte nødt til at anvende lokaler, som er indrettet til 50 personer, til mundtlige eksaminer, siger Peder Østergaard.

Ekstra 7.500 kvm. klar i 2011
Sideløbende med indretningen af det tidligere Musikkonservatorium er der fuld gang i planlægningen af et helt nyt byggeri på den tidligere boldbane, der ligger op til Møllevangsskolen. Denne bygning vil udover undervisningslokaler blive indrettet med et stort multirum, der bl.a. kan anvendes til stormøder og eksaminer.Den kommende bygning på i alt 7.500 kvm. forventes at være klar til indflytning i slutningen af 2011.