Studerende

FN og Business and Social Sciences lancerer global konkurrence med fokus på fremtidens ledere

I starten af det nye år kommer Business and Social Sciences for alvor på det globale landkort. I samarbejde med FN lanceres en ambitiøs konkurrence, som opfordrer studerende og undervisere verden over til at komme med bud på, hvordan vi skal uddanne fremtidens ledere.

“Hvordan udvikler vi en ny generation af ledere, der kan håndtere samfundets store udfordringer såsom stigende verdensbefolkning, klimaforandringer, knaphed på vand, mad, energi?”

Sådan lyder udfordringen i konkurrencen PRME LEADERS+20, som den 9. januar bliver lanceret til studerende og undervisere på universiteter og business schools i hele verden. Målet med konkurrencen er at få dem til at komme med idéer til, hvordan bæredygtighed og ansvarlighed kan integreres i undervisningen. Selve initiativet til konkurrencen er opstået blandt en gruppe medarbejdere på Business and Social Sciences.

- FN havde et ønske om at inddrage studerende og undervisere i den såkaldte Rio+20-konference om bæredygtig udvikling, som afholdes i juni 2012, og det gav os idéen til konkurrencen, forklarer Pernille Kallehave, udviklingschef på Interdisciplinært Center for Organisations Arkitektur – ICOA, som sammen med professorerne Ellen Margrethe Basse (Juridisk Institut), Jan Bentzen (Institut for Økonomi) og Gert Tinggaard Svendsen (Institut for Statskundskab) og studerende Cecilie Bach Johansen fra Aarhus Sustainability Network står bag udviklingen af LEADERS+20.

Stærk profilering af BSS’ faglighed

Som titlen LEADERS+20 indikerer, har konkurrencen til formål at opfordre studerende og undervisere

til at se 20 år frem i tiden og tænke over, hvilke kompetencer en leder bør have for at kunne håndtere globale udfordringer, som overbefolkning, klimaændringer, ressourcemangel, voksende fattigdom – og samtidig skabe succes og vækst. Disse nye krav til kompetencer skal tænkes ind i uddannelserne, og ifølge dekan Svend Hylleberg har Business and Social Sciences meget at byde på i den sammenhæng.

- Konkurrencens problemstilling passer godt til vores fagprofil på BSS. Det potentielle samspil mellem institutterne skaber unikke muligheder for et interdisciplinært fokus i vores uddannelser og forskningsprojekter, som kan bidrage til at løse mange af de globale udfordringer, vi står overfor - udfordringer som går på tværs af sektorer, private og offentlige virksomheder og politiske tilhørsforhold. Vi har et særligt ansvar for at bidrage til at løse disse udfordringer, da vi jo netop uddanner fremtidens eksperter og ledere, og derfor er vores samarbejde med FN omkring denne konkurrence helt i tråd med den rolle, vi generelt skal udfylde, udtaler dekan Svend Hylleberg.

Professor Gert Tinggaard Svendsen, som har medvirket til at udvikle konkurrencen, er én blandt flere videnskabelige medarbejdere på BSS, som støtter op om, at fremtidens medarbejdere og ledere skal rustes til at tænke bæredygtighed ind i forretningen.

- I løbet af det næste århundrede forventes det, at alle lande opprioriterer brugen af vedvarende energikilder i væsentlig grad. Dette skift fra såkaldte brune til grønne økonomier skaber nye markedspotentialer. For at få succes som ’first-movers’ og dermed skabe profit på de nye markedsvilkår er det afgørende, at kommende ledere er blevet uddannet i at håndtere de nye problemstillinger inden for bæredygtighed, siger Gert Tinggaard Svendsen.Taletid på global FN-konference
Præmien for det vindende hold på fire studerende og en underviser er en rejse til Rio i juni 2012, og en invitation til at præsentere deres idéer for rektorer og dekaner, internationale virksomheder, regeringer og FN på ’Rio+20 PRME Global Forum’ og ’Rio+20 UN Corporate Sustainability Forum’.

Globalt netværk af virksomheder, universiteter og forskere
Konkurrencen vil blive lanceret via flere forskellige netværk og fora – bl.a. FN’s PRME-netværk, som tæller ledere på mere end 400 universiteter og business schools i hele verden, Global Compacts virksomhedsnetværk med 6.000 medlemmer, globale studenternetværk og sociale medier.

Flere forskere fra BSS og andre universiteter har allerede meldt sig klar til også at formidle konkurrencen ud i deres akademiske netværk og dermed bidrage til at sætte BSS på verdenskortet som en bred business school med et globalt og interdisciplinært fokus.

Læs mere om PRME LEADERS+20

Bliv Academic Friend

Vil du hjælpe os med at sprede budskabet om PRME LEADERS+20 i dit akademiske netværk?

Læs mere på http://prme-leaders20.au.dk/academic-friends/


FAKTA

Om Rio+20

  • Rio +20–konferencen om bæredygtig udvikling foregår den 20. - 22. juni 2012 i Rio forummet
  • Formålet er at identificere nye udfordringer på tværs af landegrænser og industrier og at sikre fornyet politisk opbakning til bæredygtig udvikling
  • Rio+20 vil især sætte fokus på grøn økonomi, fattigdomsbekæmpelse og behovet for nye institutioner
  • Det vil være hér, at den fremtidige agenda for bæredygtig udvikling på verdensplan vil blive sat
  • I forbindelse med konferencen holdes Rio+20 Corporate Sustainability Forum - en uge med adskillige workshops og temamøder, som relaterer sig til agendaen på Rio+20-konferencen

Om FN’s PRME

PRME står for ”Principles for Responsible Management Education”. Det er et FN-støttet netværk af business schools og universiteter fra hele verden, som har forpligtet sig til at støtte op om at integrere de seks principper i såvel deres uddannelser, forskning og deres generelle virke.

Det tidligere ASB blev medlem af PRME i 2009. Medlemsskabet favner nu hele BSS.

Yderligere information:

Udviklingschef Pernille Kallehave
Interdisciplinært Center for Organisations Arkitektur – ICOA
Tlf.: 21 60 56 59
E-mail: peka@asb.dk

Oops, an error occurred! Code: 2021120702532090fbd64e