FOKOS introducerer Netværk for Studerende

16.02.2007

Studenterorganisationen FOKOS opstarter et virtuelt Netværk for Studerende. Netværket giver

alle sprog- og kommunikationsstuderende på landets videregående uddannelser mulighed for at udveksle viden og erfaringer på tværs af studieretning og årgang samt debattere aktuelle emner.

Netværk for Studerende, der gik officielt i luften 1. januar 2007, blev dannet fordi et stigende antal

studerende tumler med spørgsmål som rækker ud over studievejledningen og studiehåndbøgerne, om for eksempel udenlandsophold, praktik, studieliv, speciale eller studierelevant arbejde. Derfor har FOKOS oprettet Netværk for Studerende til alle, som ønsker et erfaringsbaseret råd fra en medstuderende.  

Netværket er åbent, idet spørgsmål og indlæg kan læses og kommenteres af de andre medlemmer i netværket. Netværk for Studerende styres af et ekspertpanel bestående af 12 sprog- og kommunikationsstuderende fra hele landet, og de garanterer den studerende et svar inden for tre dage.

FOKOS er en landsdækkende studenterorganisation i Forbundet Kommunikation og Sprog. Studerende bliver automatisk medlem af FOKOS som studentermedlem af Forbundet Kommunikation og Sprog. FOKOS arbejder for at skabe et godt fagligt og socialt miljø for kommunikations- og sprogstuderende på studiestederne.

For yderligere information om Netværk for Studerende, kontakt: Hanne Nielsen på info@fokos.dk eller besøg www.fokos.dk