Fuglesangs Allé plaget af hærværk

Cirka 30 hærværksepisoder i løbet af februar måned betyder, at driftspersonalet på Fuglesangs Allé er ekstra opmærksomme på, hvem der færdes i bygningerne om aftenen og i weekenden.

03.03.2014 | Mette Gebauer Johannsen

I løbet af februar måned har bygninger og interiør på Fuglesangs Allé være udsat for gentagne hærværksepisoder. Cirka 30 gange har driftspersonalet registreret ødelæggelser, som blandt andet omfatter ituskårne stole, sofaer og malerier, overskårede kabler og ødelagte vægge.

Hærværksepisoderne er politianmeldt og driftspersonalet på Fuglesangs Allé er ekstra opmærksomme på, hvem der færdes i bygningerne. Aftenpedellen laver ekstra runderinger, og man har lavet en aftale med Jysk Vagt- og Hundetjeneste om også at være ekstra tilstede og opmærksomme på problemet. Man kigger løbende overvågningsvideoer igennem og har planlagt at etablere mere videoovervågning.

”Når vi kommer rundt er vi ekstra opmærksomme på, hvem der er i bygningerne og hvad de laver. Vi vil gerne opfordre både studerende og medarbejdere til at hjælpe os med at holde ekstra øje med personer, som ikke ser ud til at høre til. De skal dog endelig ikke selv tage affære, men kontakte mig med det samme,” siger driftsinspektør Knud Simonsen.

Begrænsning af adgang til bygningerne
Hvis episoderne fortsætter vil den yderste konsekvens være, at man bliver nødt til at begrænse adgangen til bygningerne uden for den normale åbningstid.

Yderligere information
Driftsinspektør Knud Simonsen
Tlf.:  21 1821 18 62 7421 18 62 74
Mail: knsi@asb.dk

Administrative forhold