Godt studiemiljø på Business and Social Sciences

16.06.2011 | Martin Strandby

De studerende på Aarhus Universitet, Business and Social Sciences, nyder godt af et velfungerende studiemiljø. Ifølge den netop offentliggjorte rapport Studiemiljø2011 er de fagligt integrerede og har god kontakt til både medstuderende og undervisere. Men selvom studiemiljøet er forbedret siden 2007, er der stadig plads til forbedringer, især for de udenlandske studerende.

4947 studerende fra Business and Social Sciences besvarede i foråret 2011 en digital spørgeundersøgelse om deres studiemiljø. Undersøgelsen er en fortsættelse af den første fra 2007, og varetages af Center for Læring og Uddannelse (CLU), en universitetspædagogisk forsknings- og udviklingsenhed på Business and Social Sciences. Undersøgelsen dækker dog hele Aarhus Universitet, og med en svarprocent på 37 er det den største nogensinde.

Business and Social Sciences har et godt studiemiljø

I rapporten fremgår det tydeligt, at hovedområdet overordnet set har et godt studiemiljø: Over 84 procent af de studerende føler sig rigtig godt tilpas på deres studium, og over 83 procent er enten tilfredse eller meget tilfredse med deres studium.

Undersøgelsen giver også svar på, hvilke faktorer der har størst betydning for studiemiljøet. Det vigtigste er en faglig integration, så studerende føler sig knyttet til deres studie i et fagfællesskab. Det er også vigtigt at undervisningen er hensigtsmæssigt tilrettelagt, og at de studerende har kontakt til både medstuderende og undervisere.

Der er forskelle mellem de forskellige uddannelser, men generelt klarer Business and Social Sciences sig godt på disse områder, hvilket også er en stor del af grunden til, at de studerende har et godt studiemiljø.

Et internationalt Business and Social Sciences?

Under 1 procent af de studerende har været udsat for chikane, mobning eller diskrimination, hvilket er langt under normalen for en gennemsnitlig arbejdsplads.

Situationen er dog ikke den samme for udenlandske studerende, der i højere grad har oplevet diskrimination og lukkethed fra danske medstuderende. Dette er en klar udfordring for netop Business and Social Sciences, hvis målet om tiltrækning af dygtige studerende, og øget internationalisering af hovedområdet skal opfyldes i fremtiden.

Fortsat forbedring af studiemiljøet

Studiemiljøet er blevet forbedret siden 2007, blandt andet ved at forøge mængden af feedback til de studerende, og planlægge undervisning og eksamen så de i højere grad afspejler transparente faglige krav. Der er dog fortsat meget få undervisere, der gør aktivt brug af de digitale muligheder for e-læring, og kun anvender redskaberne som ‘digitale postrum’. Selvom de studerende generelt værdsætter de fysiske rammer, så er der en markant mangel på arbejdspladser - både læsepladser og gruppearbejdspladser. Undersøgelsen viser også, at der er sket fald i mængden af læsegruppearbejde - på trods af at flere uddannelser har gjort en indsats for at styrke dannelsen af læsegrupper. Det er ikke et entydigt dårligt resultat, da det naturligvis er en smagssag, men erfaringer viser, at læsegrupper er gavnlige, især i starten af studiet.

Studiemiljøet på Business and Social Sciences er overordnet set rigtig godt, men arbejdet for at forbedre det yderligere fortsætter.

Flere oplysninger, kontakt:

Center for Læring og Uddannelse,

Business and Social Sciences,

Aarhus Universitet

Tåsingegade 1, Bygn. 1447, 1.

DK-8000 Aarhus C

Danmark

Tlf.: +45 8942 5349

mail: bt@clu.au.dk

Studerende