Handelshøjskolen i Århus klar med ambitiøs strategi for fremtiden

ASB's nye strategi er på forkant med Globaliseringsrådets fokus på kvalitet og internationalisering af de danske universiteter

Efter et aktivt første år med den nye rektor Børge Obel, nedlæggelse af fakulteter, opbygning af ny organisation og ansættelse af nye dekaner, institutledere og studieledere, er direktionen nu klar til at gennemføre den strategi, der skal tegne universitetets udvikling de næste år. En strategi med en klar målsætning om, at ASB vil bidrage til at skabe vækst i virksomheder, organisationer og samfund.

Fokus på internationalisering og høj kvalitet

Fokus på kvalitet og internationalisering i alle aktiviteter, større fleksibilitet i uddannelserne, mere fokus på beskæftigelse af kandidater, tættere dialog med virksomheder, organisationer og samfund. Kort sagt – strategien indeholder alt, hvad Globaliseringsrådet kunne ønske sig.

- Vores kandidater og vores forskning vil med den nye strategi i endnu højere grad være målrettet et internationalt marked. Høj kvalitet er en forudsætning for, at vi overhovedet kan spille en rolle internationalt, så for os går internationalisering og høj kvalitet hånd i hånd, udtaler rektor Børge Obel.

God forskning belønnes

Kvalitetssikring af forskning er et centralt element i Globaliseringsrådets debat om forskning (8. og 9. december) – og i ASB's strategi.

- Vi har arbejdet aktivt på at fokusere og prioritere vores forskning, så vi i den nærmeste fremtid vil have etableret op til otte stærke forskningscentre, siger dekan for forskning Hanne Harmsen.

- Prioriteringen betyder, at vi konkret belønner de miljøer, der leverer forskning af høj kvalitet - og som derudover bidrager til udviklingen af vore uddannelser og til at omsætte forskningen i dialog med erhvervsliv og samfund, fortsætter Hanne Harmsen.

Flere ph.d.'er, flere eksterne midler til forskning og deltagelse i forskerskoler står også højt på forskningsdekanens arbejdsliste.

Julegaver til de 7.000 studerende

Strategien indeholder flere julegaver til de studerende på ASB.
 
Alle uddannelser skal løbende igennem et serviceeftersyn, så den høje kvalitet sikres. Derudover skal gode undervisere belønnes.

download ASBUddannelserne skal justeres, så den studerende får større mulighed for at påvirke sit eget uddannelsesforløb, men samtidig kan gennemføre studiet på normeret tid.  Fx skal der sikres mulighed for, at alle studerende gennemfører enten et internationalt udvekslingsophold eller praktikophold som en del af uddannelsen, gerne således at de samtidig opnår en udenlandsk grad i tilgift. Et andet konkret tiltag er et internationalt 'summer university', hvor studerende kan følge undervisning i sommermånederne. De første summer university-aktiviteter starter allerede i sommeren 2006, med en række internationale gæsteforelæsere som undervisere.

Strategien har desuden et stærkt fokus på udviklingen af internationale kandidatuddannelser. Dette betyder, at hovedparten af kandidatuddannelserne skal udbydes på engelsk, og dermed tiltrække velkvalificerede internationale studerende. Alle studerende, danske som internationale, vil dermed få en uddannelse, der forbereder dem direkte til fremtidens jobmarked.

- Vi forventer en markant stigning i antallet af studerende i de kommende år både på dagstudierne, på efter- og videreuddannelsesområdet og i form af flere internationale studerende. Det er derfor vigtigt, at vores uddannelser kan leve op til de højeste kvalitetskrav, så vi kan tiltrække de bedste studerende, udtaler dekan for uddannelse Peder Østergaard.

Tættere kontakt mellem studerende og erhvervsliv

Etableringen af et nyt karrierecenter skal sikre, at studerende og erhvervsliv nemt kan finde hinanden.

- Vi udvider den traditionelle opfattelse af studie- og erhvervsvejledning. Vores fokus er på det konkrete møde mellem den studerende og virksomheden - f.eks. via praktik, som fremover bliver en mulighed i alle vores kandidatuddannelser, siger rektor Børge Obel.

Også mentorordninger, hvor ledere i erhvervslivet vejleder et antal studerende, er på programmet. Her har en række tidligere studerende allerede meldt sig som interesserede.

- Som studerende hilser jeg et stadig tættere samarbejde med erhvervslivet velkommen. Jeg er generelt begejstret for den nye strategi, som jeg tror vil gøre det endnu mere interessant at studere på ASB, udtaler Troels Bisgaard Vig, der er cand. merc. studerende og medlem af bestyrelsen på ASB.

Opdateret logo og nyt kaldenavn

Handelshøjskolen i Århus' logo er blevet opdateret, og fremover vil forkortelsen ASB blive brugt som kaldenavn.

ASB refererer til universitetets engelske navn "Aarhus School of Business", som vil blive fremhævet i en ny udgave af logoet.

- Med det opdaterede logo og valg af engelsk kaldenavn tager vi konsekvensen af en internationalisering, som har været i gang over en årrække, understreger rektor Børge Obel. Han henviser således til, at ASB længe har befundet sig på top 3, når det gælder antallet af internationale studerende og danske studerende, som sendes til udlandet.

PEKA

 
Oops, an error occurred! Code: 202208192023474b7bbd6a