Handelshøjskolen i Århus siger ja til fusion

Fusionen med Aarhus Universitet betyder flere penge til erhvervsrettet forskning, endnu bedre muligheder for studerende og et betydeligt vækstpotentiale for erhvervslivet.

Bestyrelsen på Handelshøjskolen i Århus (ASB) har i dag besluttet at godkende en fusion med Aarhus Universitet. ASB bliver dermed del af det nye Aarhus Universitet sammen med Danmarks Miljøundersøgelser og Danmarks JordbrugsForskning.

- Vi har fået opfyldt vores betingelser, og det er derfor med stor tilfredshed og glæde, at vi nu kan skrive under på fusionskontrakten med Aarhus Universitet. Fusionen får stor betydning for både vores medarbejdere, studerende og erhvervslivet i Danmark. Den giver helt nye muligheder for, at vi kan udnytte ASB's kompetencer og sætte turbo på den gode udvikling, vi allerede er i gang med. Sammen med vores nye partnere i det nye Aarhus Universitet vil vi kunne markere os internationalt blandt de allerbedste, udtaler formand for ASB's bestyrelse Erik Højsholt.

De tre betingelser, der ligger til grund for godkendelsen af fusionen med Aarhus Universitet, er:

  • Handelshøjskolen i Århus bliver det nye Aarhus Universitets Handelshøjskole (i form af en såkaldt "professional school") og vil således kunne bevare sit stærke brand og tætte tilknytning til erhvervslivet.
  • Minister Helge Sander har tilkendegivet, at han vil foreslå en ændring af universitetsloven, så den kommer til at omfatte "professional schools". Dette vil bl.a. skabe rammerne for etablering af flere lignende skoler i fremtiden.
  • Handelshøjskolen i Århus' basisbevilling til forskning bliver hævet som en del af fusionsaftalen. Fusionen muliggør, at dette til dels kan finansieres via et salg af Handelshøjskolens bygninger til staten. Dette køb skal godkendes af Finansudvalget. Flere ressourcer til forskning betyder samtidig en styrkelse af uddannelserne.

De nye, forbedrede rammebetingelser betyder, at ASB får mulighed for at give den merkantile forskning et markant løft. Der vil derfor blive ansat flere nye medarbejdere. Der sigtes mod, at der allerede inden jul bliver slået 15 nye ph.d.-stillinger op.

ASB tilfører samtidig det nye Aarhus Universitet nye muligheder for at styrke og udvide relationerne mellem dansk forskning og erhvervsliv samt at uddanne flere erhvervsrettede og entreprenante medarbejdere til erhvervslivet.

- Fusionen med Aarhus Universitet rummer mange spændende perspektiver for medarbejderne og nye muligheder og udfordringer for vores i forvejen dynamiske forskningsmiljø. Fusionen giver også nye muligheder for udvikling af vores uddannelser via et bredere fagligt samarbejde på det nye universitet. Det er desuden vigtigt, at vi bevarer vores status som business school og dermed vores skarpe profil for erhvervsrettet forskning og uddannelse både nationalt og internationalt, udtaler lektor Ole Hagh tillidsrepræsentant på ASB og tilføjer: 

- Jeg er meget tilfreds med, at vores arbejdsbetingelser ikke forringes, men at vi tværtimod får mulighed for at tage nye udfordringer op og bidrage til en fortsat positiv udvikling af ASB.

- For de studerende betyder fusionen nye spændende perspektiver i form af bl.a. adgang til en række helt nye forskningsbaserede fag og uddannelser. Samtidig håber vi naturligvis, at det nye byggeri nu kan gå i gang, så vi kan få mere plads, siger Thomas Ommen, studerende og medlem af ASB's bestyrelse.

> Har du spørgsmål, kommentarer eller lignende til fusionen mellem ASB og Aarhus Universitet, så skriv til fusion@asb.dk

Yderligere informationer
Bestyrelsesformand Erik Højsholt
Tlf.: 20 10 65 80  

Oops, an error occurred! Code: 20220627144454434bf78a