Hvad betyder de nye reeksamensregler for dig som studerende?

30.06.2008 | mabe

Som du kan læse i denne udgave af Outline, er de nye reeksamensregler et resultat af en ny eksamensbekendtgørelse. De nye regler for hurtigere omprøver betyder helt konkret, at det nuværende halvårseksamenssystem afskaffes, og at alle eksamener enten bliver en vinter- eller en sommereksamen. Men hvad betyder de nye regler for dig som studerende på ASB? Og er der forskel på, om man læser sprog eller økonomi?

De nye regler gælder alle studerende på ASB – uanset studieretning og semester – og medfører en række fordele for os studerende. Overordnet betyder de nye regler, at vi får hurtigere omprøver, og derved får mulighed for at blive hurtigere færdig med studiet. En anden fordel er, at der fremover vil være automatisk tilmelding til eksamen.

Efter de nye regler, som træder i kraft i august 2008, afholdes den ordinære sommereksamen som før i maj-juni, hvorefter der er reeksamen allerede i august. Den ordinære vintereksamen ligger i december-januar, hvorefter der er mulighed for at komme til reeksamen i den sidste hele uge i februar. Der vil være en overgangsordning, så det både er muligt at komme til reeksamen i august 2008 og igen i december-januar, hvis man dumper en ordinær sommereksamen. Fra februar 2009 afholdes der af ressourcemæssige grunde kun reeksamen efter de nye regler – dvs. enten sommer eller vinter, alt efter om der er tale om en ordinær sommer- eller vintereksamen.

Den nye eksamensbekendtgørelse er blevet blandet modtaget på de forskellige studieretninger. I Bachelorstudienævnet for erhvervsøkonomi er man tilfreds med ordningen, og siger at "Den nye ordning giver den studerende mulighed for at få afsluttet faget forholdsvis hurtigt til trods for en dumpet eksamen. Samtidig med at man stadig er inde i stoffet og derfor ikke behøver at læse pensum op på ny". I Bachelorstudienævnet for sprog og erhvervskommunikation er man derimod skeptisk over for den nye ordning. Hovedårsagen er, at man på de erhvervssproglige studier afslutter mange fag med en større skriftlig opgave, og det derfor vil være vanskeligt for de studerende at skrive en ny opgave på op til 30 sider på bare tre uger. Desuden afholdes der uge-eksamener i vinterperioden, der vil blive vanskelige at afholde i den sidste hele uge af februar. Ikke mindst hvis den studerende samtidig har andre reeksamener i samme uge. Endvidere vil studerende, der ikke består i deres 1. og 2. eksamensforsøg, skulle vente et år på at få afsluttet faget, hvor man i den hidtidige ordning har kunnet eksamineres hvert halve år.
I Det erhvervsøkonomiske kandidatstudienævn blev det understreget, at de studerende ikke ønskede, at reeksamensperioden sidste uge i februar skulle være undervisningsfri. Studerende kunne fristes til at se det som en ekstra læseferie og med vilje bruge et eksamensforsøg på at udsætte en eksamen til denne uge. Endvidere skal det ikke gå ud over den "gode studerende", at man skal miste en uges undervisning i forårssemesteret og yderligere presse fagenes undervisningsforløb i foråret. Der lægges i stedet op til, at de studerende og underviserne i samråd må rokere rundt på undervisningen i denne uge, hvis der er sammenfald med reeksamen og undervisning.

I ASB Studenterforum er vi derfor opmærksomme på, at de nye regler skal kunne implementeres, så de tilgodeser de studerende uanset studieretning. Eftersom vi repræsenterer de studerende på lige fod med underviserne i de respektive studienævn, vil vi derfor arbejde for, at de forskellige eksamensformer tilpasses, således at denne problemstilling, der især gælder de sprogstuderende, bliver løst på den mest hensigtsmæssige måde - så de nye reeksamensregler bliver til gavn for alle studerende på ASB.

ASB Studenterforum er til for at sikre dine faglige og studiemæssige behov. Vi er i fuld gang med at udvikle og udvide vores position og arbejde på ASB, og flytter hen over sommeren i nye lokaler i stueetagen på det gamle musikkonservatorium. Vi har altid brug for flere hænder fra studerende med interesse for det faglige og studiemæssige miljø på ASB. Husk at du altid kan give din mening til kende på vores "BROK DIG"-blog – eller komme med andre gode idéer, forslag eller kritik på www.asbstudenterforum.dk