Informationsmøde om nyskabende praktikprojekt

30.05.2007

Nyskabende praktikprojekt - 3-5 praktikstillinger efterår 2007: Informationsmøde

Handelshøjskolens øverste ledelse har startet et spændende nyt projekt i samarbejde med Hvidovre Hospital – og søger nu 3-5 studerende, der har mod på at være med til at forretningsmodne hospitalsforskernes bio-tech ideer, så de kan blive til nye, levedygtige virksomheder.

Vi udbyder derfor nu 3-5 praktikstillinger, hvor du bliver tilknyttet forskningsenheden ved Hvidovre Hospital. Praktikstillingen følger reglerne for praktikordningen for cand.merc.-studiet med 15 ects i efterårssemestret 2007.

Praktikopholdet er lønnet med studentermedhjælpstakst (ca. kr. 110 pr. time) inden for en ramme på 400 timer. Du har således mulighed for at finansiere dine opholdsudgifter, hvor hospitalet vil formidle bolig.

Der bliver knyttet 2 vejledere til hvert projekt inden for fagområder som innovation, produktudvikling, strategi, forretningsudvikling, markedsvurdering og strategisk marketing management. Vejledningen får et betydeligt større omfang end normalt for praktikprojekterne. 

Der er således tale om et nyskabende projekt, hvor din indsats både vil være med til at skabe nye virksomheder og bidrage til at udvikle en helt ny model for, hvordan ASBs studerendes forretningskompetencer kan være med til at løfte en central udfordring for Danmark.

Der afholdes to informationsmøder om disse særlige praktikprojekter fredag den 1. juni kl. 10-11 og kl. 13-14 i lokale E2. Hvis du er interesseret i praktikstillingen, men forhindret til informationsmødet, kan du sende en e-mail til Pernille Kallehave på peka@asb.dk eller Ole Hagh på oha@asb.dk.