Informationsmøde om ph.d.-studiet ved Handelshøjskolen i Århus

08.11.2006

Mon ikke Ph.d.-studiet ved Handelshøjskolen i Århus skulle være noget for dig?

Informationsmøde om ph.d.-studiet tirsdag den 14. november 2006, kl. 15.00 i lokale M 102.

Læs nærmere om mødet her.