Innovativ it-brug i undervisning giver glade studerendeEkstern lektor Kirsten Sparre er netop blevet nomineret til årets E-underviserpris for sin nyskabende teknologibrug i faget Journalistisk Tekstproduktion for BA-studerende i virksomhedskommunikation. De studerende har været begejstrede over fagets e-læringsdele, som er i tråd med ASB's "IT i alting"-strategi.

"Kombinationen af lyd og billede lettede tilgangen til stoffet", "En del sjovere end at sidde og læse en tekst", "En ny og mere effektive måde at lære på", "Dejligt med mulighed for råd og vejledning i timen". "Man arbejder mere effektivt og koncentreret med opgaverne end derhjemme". Responsen fra de studerende i undervisningsevalueringerne er ikke til at tage fejl af. Efterårets pilotprojekt med integreret e-læring i faget Journalistik Tekstproduktion, som har fået økonomisk støtte fra undervisningsdekan Peder Østergaard, har været en stor succes. Den høje studentertilfredshed kombineret med blandt andet tegn på forbedret læringsudbytte er nogle af de faktorer, AU's E-læringsenhed lægger til grund for nomineringen til prisen som årets E-underviser.

Øget kontrol over egen læring
Konkret betød e-læringsdelen, at gennemgang af teori blev flyttet fra traditionel holdundervisning til online flash-præsentationer, som de studerende selv skulle gennemgå før undervisningen efterfulgt af relevante øvelser på nettet. På klassen blev der i stedet frigjort undervisningstid til, at de studerende kunne prøve kræfter med anvendt journalistik tekstproduktion, som i høj grad er et 'learning by doing'-fag, samtidig med at der var vejledning lige ved hånden. Den model har ifølge underviseren flere fordele for de studerende:

- Generelt er en af de store fordele for de studerende, at de opnår større kontrol over deres egen læringsproces. I evalueringerne har de studerende næsten enstemmigt fortalt, at de var rigtig glade for at kunne se Flash-præsentationerne med teorigennemgang derhjemme, når de have tid og lyst. Også muligheden for at stoppe præsentationen og se den flere gange, har været et stort plus for de studerende. Den mulighed har de selvfølgelig ikke ved traditionel undervisning, hvor stoffet kun gennemgås en enkelt gang uden mulighed for at trykke på en "pause"-knap. Rigtig mange har også givet udtryk for, at det var rart at få tid til at skrive opgave i holdtimerne med støtte fra underviseren, forklarer Kirsten Sparre, som tilføjer, at e-læring jo også rummer 'grønne' fordele i kraft af mange sparede handouts.

E-læring skaber nye læringsrum
Pilotprojektet blev afprøvet på to af efterårets i alt otte hold i Journalistisk Tekstproduktion. Kirsten Sparre er journalist og Ph.D og har undervist i faget siden 2003, og hun er også begejstret over de undervisningsmæssige perspektiver i e-læring:

- Jeg er virkelig blevet positivt overrasket over, hvor godt e-læring kan fungere, og at det faktisk kan skabe et helt nyt læringsrum for de studerende.For det første lærer de studerende af hinanden ved at se på de andres besvarelser og det feedback, jeg som underviser har givet. Derudover er der en anden gruppedynamik i forbindelse med f.eks. online-diskussioner som betyder, at flere på holdet deltager aktivt og kommer til orde, fortæller ekstern lektor Kirsten Sparre fra Institut for Sprog og Erhvervskommunikation.

Også økonomisk rummer projektet interessante perspektiver, da flash-præsentationerne gør det lettere at dele undervisningsmateriale med andre undervisere, hvilket især i fag med mange hold kan være en stor fordel. Kirsten Sparre understreger, at det selvfølgelig forudsætter en fælles e-læringsform, hvor denne type undervisningsforløb er teknisk mulige. Det er pt. ikke muligt på CampusNet, og projektet blev derfor afviklet via AU's AULA-platform.

Årets e-underviser kåres torsdag d. 25. marts på konferencen "Go online! From strategy to reality". Læs mere om konferencen og andre e-læringsprojekter på AU E-læringsenhedens hjemmeside.

Yderligere oplysninger
Kirsten Sparre
Tlf. 20 94 03 49
E-mail:ksp@asb.dk

/Lotte Fisker Jørgensen
Oops, an error occurred! Code: 202303300157565d5190d5