Kan man lave et speciale på 5 måneder?

09.06.2008 | mabe

Kan det lade sig gøre at skrive et dybdegående speciale på fem måneder? Og hvordan påvirker det nye tidspres skriveprocessen og kvaliteten? Tiden nærmer sig, hvor de første kandidatstuderende fra ASB skal aflevere speciale inden for den nye frist på fem måneder, så nu er det tid til status.

De tider er forbi, hvor den studerende i ro og mag kunne gå og finpudse sit speciale i flere år. Med de nye specialeregler, der trådte i kraft den 1. september 2007, må der nu kun gå fem måneder fra tilmeldingsfristen, til specialet er afleveret.

De nye specialeregler er sat i værk af Videnskabsministeriet og gælder for alle universiteter i Danmark. Ændringerne er en del af regeringens ønske om at få de studerende hurtigere ud på arbejdsmarkedet.

Dog erfarer Outline, at mange kandidatstuderende vælger at udskyde tilmeldingsdatoen, så de får mere tid til litteraturlæsning og den forudgående forberedelse. Der er dermed stadig risiko for, at studierne bliver forlænget, hvis den studerende udskyder tilmeldingen mere end et par måneder.

Jane Meldgaard Johansen studerer Master of Arts in Corporate Communication og er en af de første kandidatstuderende fra ASB, der skriver speciale under de nye specialeregler om aflevering efter fem måneder. Hun har ligesom mange af sine medstuderende valgt at udskyde tilmeldingen til specialet en smule.

- Vi udskød tilmeldingen en måned for at få ekstra tid til at komme ind i vores case og litteraturen og for at få opstartet samarbejdet med vores eksterne vejleder. Det kan blive meget presset at skulle nå det hele på kun fem måneder. Derfor er der mange, der "snyder" lidt ved at udskyde tilmeldingsdatoen, fortæller Jane, der med udskydelsen på en enkelt måned stadig når gennem sin overbygning på de normerede to år.

Tidspres sætter skub i skriveprocessen

På trods af det større tidspres er Jane Meldgaard Johansen ikke i tvivl om, at de nye regler har haft en positiv effekt på hendes skriveproces.

- Den faste tidsramme har hjulpet os meget i skriveprocessen, fordi vi hele tiden har kunnet arbejde ud fra en fastsat deadline. På den måde har vi haft en klar struktur hele tiden, fortæller Jane.

Hun mener, at mange studerende har brug for netop det lille pres udefra for at få færdiggjort og afleveret specialet.

- Man kan jo altid gøre opgaven bedre og rette den til i en evighed. Med den nye faste deadline tvinges man til at arbejde endnu mere struktureret for at få specialet afleveret til tiden, lyder det fra Jane.

Kvaliteten er ikke i fare

Men er det muligt at skrive et gennemarbejdet speciale på kun fem måneder uden at forringe kvaliteten? Sagtens, mener Jane Meldgaard Johansen, der dog påpeger en enkelt forskel i forhold til tidligere regler:

- Det er mit indtryk, at omfanget af empiriske undersøgelser og store cases ofte bliver formindsket, fordi der er mindre tid til det. Men kvaliteten af opgaverne ender med at være den samme, lyder vurderingen fra Jane, der selv benytter Vestas som case til sin opgave.

Jane tilføjer, at de fleste studerende igennem studietiden er blevet vænnet til at skrive større opgaver med kort tidsfrist og derfor er vant til at arbejde under pres. Hun nævner desuden til sidst en anden og ikke helt uvæsentlig fordel ved de nye regler:

- Man når ikke at blive træt af sit emne, fordi hele processen er så hurtigt overstået, afslutter Jane med et smil i stemmen.

Fakta:

  • Du kan læse mere om de nye specialeregler her: http://www.asb.dk/studinfo/study/studieregler/vejledninger/kandidatafhandling.aspx
  • Hvis specialet ikke afleveres inden deadline, vil det blive anset som dumpet og udgør ét ud af tre mulige forsøg.
  • I nedenstående skema kan du se tilmeldingsfrister og tilsvarende deadlines:

Tilmeldingsdato (og deadline for aflevering af speciale)

1. november 2007 (deadline 1. april 2008) 1. januar 2009 (deadline 1. juni 2009)
1. januar 2008 (deadline 1. juni 2008) 1. april 2009 (deadline 1. september 2009)
1. marts 2008 (deadline 1. august 2008) 1. august 2009 (deadline 1. januar 2010)
1. april 2008 (deadline 1. september 2008) 1. januar 2010 (deadline 1. juni 2010)
1. august 2008 (deadline 1. januar 2009) 1. april 2010 (deadline 1. september 2010)
1. oktober 2008 (deadline 1. marts 2009)
(kun CLM/MA)

1. august 2010 (deadline 1. januar 2011)


Hvis tilmeldingsdatoen er en lørdag, søndag eller helligdag, rykkes deadline til den først følgende arbejdsdag.