Kickstart your English

08.02.2007

Vi kommer ikke udenom engelsk som undervisningssprog, hvis Danmark skal vise flaget på det globale marked. Det tiltrækker de bedste udenlandske undervisere og studerende, og det skaber et unikt internationalt forsknings- og studiemiljø, der kickstarter de studerende til en international karriere.  Derfor udbyder ASB nu ni cand.merc.-linjer på engelsk, siger dekan Børge Obel, Handelshøjskolen, Aarhus Universitet.

"Start a global career with a challenging job that makes a real difference and makes your dream come through", skriver Vestas i en aktuel stillingsannonce i Jyllands-Posten. Lyder det afskrækkende med det engelske allerede her, skal man nok ikke søge jobbet, for mon ikke Vestas med den engelsksprogede annonce klart signalerer, at der er brug for medarbejdere, der klarer sig lige så godt på engelsk som på dansk.

Dekan for Handelshøjskolen, Aarhus Universitet, Børge Obel er ikke i tvivl: Den internationale dimension fylder mere og mere i danske og europæiske virksomheders aktiviteter. Ved at udbyde endnu flere cand.merc.-linjer på engelsk har vi mulighed for at udvikle et helt unikt internationalt studiemiljø, der forbereder de unge til at klare de globale udfordringer. Omlægning til engelsk sker også som led i Bologna-processen, som de europæiske undervisningsministre indledte i 1999, med det mål, at studerende frit skal kunne vælge studier hen over grænserne og tage uddannelsesstøtte med rundt i hele Europa, siger Børge Obel.

De bedste undervisere
Studietiden på ASB skal være den kickstart, der - med engelsksproget undervisning - træner de studerende i at tænke og tale på engelsk, så det føles lige så naturligt som på dansk.

Lige så vigtigt er det, at de dygtigste og et bredere spektrum af internationale undervisere og professorer får øje på ASB og får lyst til at søge hertil, når miljøet er internationalt, og undervisningen foregår på engelsk. Det vil også tiltrække de mest attraktive udenlandske studerende, der ellers vil vælge engelsksprogede universiteter uden for Danmark. For der er faktisk i øjeblikket en tendens til stagnation i udvekslingen og i antallet af udenlandske studerende på ASB, noterer Børge Obel, og det er han ikke stolt af.

Stærke venskaber
Vi skal have vendt den tendens, og vi skal have skabt det allerbedste studiemiljø, så valget falder på netop ASB, når unge vælger uddannelse. Det gør vi kun ved at udvikle den attraktive internationale dimension i undervisning og studiemiljø, og vi er godt på vej. Undervisningen på engelsk på hovedparten af kandidatlinjerne vil smitte af på hele studiemiljøet.

Det handler, ifølge Børge Obel, helt enkelt om, at man som ung studerende er tæt sammen med unge fra andre lande og kulturer. Man lærer hinanden at kende og får skabt en masse gode kontakter allerede i studietiden. Så er man rigtig godt rustet til at klare de nye udfordringer på den globale markedsplads og til at opfylde virksomhedernes behov for sprogligt og tværkulturelt kvalificerede medarbejdere, der kan løfte opgaverne.

Netværk og billig transport
Globaliseringen kræver, at virksomhederne handler hurtigt og nemt på kryds og tværs af landegrænser og kulturer. Transporten af varerne er blevet så billig, at det kan betale sig. Desuden opereres der i stigende grad på internationale netværk, og handel foregår over nettet - ikke blot i større virksomheder. Selv små danske virksomheder og iværksættere kan have et stort internationalt og netbaseret element i deres måde at handle på.

På ASB er det internationale element integreret i alle nye tanker og visioner, og der er etableret et inspirerende verdensomspændende netværk og samarbejde med 175 internationale universiteter, der alle rangerer højt på den uddannelsesmæssige rangstige, fortæller Børge Obel.

Dansk længe leve
Spørger man dekanen, om det vil gå ud over det danske sprog og danskheden, når undervisningssproget bliver engelsk, er han overbevist om, at det tværtimod vil styrke Danmark og interessen for dansk kultur, når flere udenlandske undervisere og studenter foretrækker Danmark som studie- og forskningsland.

De kommer også i høj grad for at opleve dansk kultur, og det har vi rig mulighed for at tilbyde på ASB med masser af aktiviteter, fastslår Børge Obel, der er sikker på, at dansk forbliver hovedsproget, mens engelsk styrkes som det mest eftertragtede og benyttede bisprog. Til gengæld frygter han, at interessen kan dale for andre sprog, og at fremtidens studerende bliver dårligere til fransk og tysk.

 Af journalist Hanne Frank Bak 

Læs mere om cand.merc. på engelsk