Kurser i akademisk kommunikation for studerende

27.08.2009 | mortenv

Kurser i Dansk akademisk kommunikation for studerende med anden sproglig baggrund end dansk

På kurserne fokuseres der på udviklingen af følgende kompetencer:
Akademisk sprog: videnskabeligt sprog, klart sprog, korrekt sprog Formidling – f.eks. argumentation, Ordforråd og Udtale .

Målsætninger for kurserne

Bevidstgørelse om generelle krav til mundtlig og skriftlig akademisk kommunikation.

Styrkelse af dine studiekompetencer, således at du bliver bedre i stand til at deltage i undervisning og studiegrupper på lige fod med andre studerende og opnå de eksamensresultater, som dine faglige evner berettiger dig til

Undervisningens form og indhold

Dansk skriftlig akademisk kommunikation 1

1 individuel samtale med afklaring
6 undervisningsgange, i alt 20 timer

Dansk mundtlig akademisk kommunikation 2

6 undervisningsgange, i alt 20 timer.

Forudsætningen er gennemført kursus i Dansk skriftlig akademisk kommunikation 1.

Der tages på begge hold udgangspunkt i
dine sproglige og studiemæssige vanskeligheder
dine individuelle fagtekster og opgaver

Praktiske oplysninger:

Informationsmøder på Rådgivnings- og støttecentret (1. sal)
d. 3. september 2009 kl. 10.00
d. 9. september 2009 kl. 10.00

Dansk skriftlig akademisk kommunikation 1

begynder i uge 39.

Dansk mundtlig akademisk kommunikation 2

begynder i uge 37.

Tilmelding på informationsmødet eller ved henvendelse til:
Rådgivnings- og støttecentret
Willemoesgade 15, bygning 2114
8200 Århus N
http://www.rsc.au.dk/
tlf.: 8942 2375
e-mail: pebor@dpu.dk

Deadline for tilmelding:
Skriftlig akademisk kommunikation: 9. september 2009.

Vigtig information:

Underviserne på centret har tavshedspligt og deltagelse på kurset registreres kun til internt brug på Rådgivnings- og støttecentret.

Begge kurser er gratis.