Lyst til at få en mentor?

Så deltag i BSS Mentorordningen og kom godt fra start som universitetsstuderende.

18.11.2015 | Majbritt Nielsen

Hvis du har du lyst til at lære mere om dig selv som studerende og samtidig har mod på at blive udfordret og coachet af en ældre studerende med viden og erfaring, så er et mentorforløb måske lige noget for dig.

Igennem et mentorforløb får du mulighed for at arbejde målrettet med dit studie, og du får dermed et godt afsæt for at udvikle dine studiekompetencer, opbygge netværk og få en bedre forståelse for de krav, der stilles til dig igennem studiet.

Ordningen tilbydes i år for første gang til erhvervsøkonomi studerendende. Erfaringerne fra andre studieretninger har hidtil været meget positive både blandt mentorer og mentees, hvor mange studerende fra 2. semester fandt ordningen både brugbar og givende.

Dit udbytte af et mentorforløb kan fx være:

  • Vejledning om prioritering af din arbejdsindsats på studiet i forhold til fritidsinteresser, venner ol.
  • Få del i en ældres studerendes erfaring og viden om f.eks. eksamenslæsning
  • Gode råd og idéer til at blive integreret og føle dig hjemme på dit studie
  • Sparring om personlige problemer
  • Mulighed for gode råd, hvis din læsegruppe ikke fungerer eller har brug for optimering

Rammerne

Alle mentorer er på enten 6., 8. eller 10. semester på en erhvervsøkonomisk bachelor- eller kandidatuddannelse. De har alle sammen gennemgået en målrettet uddannelse, så de er godt rustede til at sparre med dig.

Er du så heldig at få tildelt en mentor, starter processen i midten af februar.  Du og din mentor mødes ca. 5 gange fra februar til maj, og I fastlægger selv indholdet af jeres møder. Forud for jeres første møde, deltager I begge i et informationsmøde, hvor I får flere oplysninger om forløbet og rammerne.

Er du interesseret

Hvis du er interesseret i at få en mentor, skal du blot sende os en mail med dit fulde navn, alder, kontaktinformation, studienummer og studieretning samt nogle få ord om, hvorfor du gerne vil have en mentor (maks 10 linjer).

  • Ansøgningen skal sendes til counsellor.badm@au.dk 
  • Ansøgningsfristen er mandag d. 7. december kl. 12.00

Læs mere her: http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/businessadm/studievejledning/studievejledningen-for-erhvervsoekonomi/mentorordningen-2016/

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte studievejlederne, email: counsellor.badm@au.dk   

Vi glæder os til at høre fra jer!

Med venlig hilsen
Studievejlederne fra erhvervsøkonomi

Studerende