Meget begrænset it på hele AU fra 22. juni

På grund af omfattende systemarbejde og opdateringer vil de fleste af universitetets it services være utilgængelige fra fredag den 22. juni kl. 16.00 til kl. 06.00 den 23. juni.

18.06.2012 | Didde Trolle Pedersen

Omfattende nedlukning

Systemer som STADS, Navision, AULA, Blackboard, FirstClass og mit.au.dk (selvbetjening) vil ikke kunne tilgås i perioden.

Nedlukningen omfatter også mail, kalender og dokumentservere, ligesom universitetets hjemmesider, administrative systemer, netværk og ”de tre trådløse netværk” også vil være utilgængelige i denne periode.

Baggrund for nedlukning

Årsagen er, at der fredag den 22. juni skal udføres et større strømarbejde i Hopper (5346) & Wienerbygningen (5347). Det betyder at strømmen lukkes helt i de to bygninger i perioden, og at der derfor heller ikke vil være fysisk adgang.

Tidspunktet for nedlukningen er valgt, så det berører færrest muligt, og AU IT håber på forståelse for de gener, det eventuelt må medføre.

Studerende