Mere engelsk end dansk

08.02.2007

Mere engelsk end dansk
"Man får aldrig det samme ordforråd på engelsk som på modersmålet, men i ASB's internationale miljø og med udenlandske kammerater, bruger jeg efterhånden mere engelsk end dansk," siger Kaspar Højvig.

Kaspar valgte ikke sin cand. merc. ud fra et kriterium om, at den skulle være på engelsk:
"Grunden til, at jeg valgte Finance and International Business var, at denne uddannelse rammer mine interesseområder, og det viste sig også meget hurtigt, at min frygt for undervisning på engelsk var ubegrundet.

Efter bachelor er man trænet i at læse engelsk, og når man færdes i det internationale miljø på ASB, bliver det naturligt at kommunikere på engelsk. Jeg kom i læsegruppe med studerende fra Usbekistan, USA og Canada, så vores samvær foregik på engelsk.

I dag er det næsten blevet sådan, at jeg taler meget lidt dansk. Derhjemme taler jeg norsk med min norske kæreste, på skolen er det engelsk, og dansk snakker jeg kun, når jeg er på job eller er sammen med mine venner, som ikke lige går på skolen. Jeg skal passe på ikke helt at komme ud af vane med dansk, dog glemmer man aldrig det sprog, man er vokset op med. Det vil vedblive at være det mest nuancerede sprogværktøj for mig," siger Kaspar.

Praktik i London
Uden de skarpt trænede engelskkundskaber havde han heller ikke fået den spændende praktik, der venter ham i London til marts. Under en virksomhedsmesse på ASB blev han i virksomhedsdating kontaktet af en investeringsbank i London, som deltog på messen.

"Jeg snakkede med dem, og holdt kontakten i over et år. Herefter blev vi enige om en kontrakt på 2 ½ måned," fortæller Kaspar. Men inden han tager til London, skal han have afsluttet de indledende manøvrer i forbindelse med hovedopgaven om "valutarisk eksponering".
"London er verdens navle i forhold til investeringsbanker, så det er helt oplagt for mig at tage derover,"
siger Kaspar, der glæder sig enormt.

Selv om usikkerheden på det engelske hurtigt forsvandt, ville Kaspar gerne have haft lidt sproglig opgradering.
"Hvis jeg havde fået tilbudt et kursus i akademisk engelsk i sommerferien før start på overbygningen, havde jeg have taget imod det - mest for at fjerne den sidste usikkerhed. Det kunne også gavne de undervisere, der taler med for megen dansk accent." 

Læs mere om cand.merc. på engelsk fra 2007