Studerende

Modtagere af rejselegater fra Købmand Ferdinand Sallings Mindefond er nu fundet

Købmand Ferdinand Sallings Mindefond har igen tilgodeset ASB med rejselegater til særligt kvalificerede studerende.

I samspil med mindefonden blev det besluttet, at rejselegaterne i 2009 skulle uddeles i 6 portioner á 50.000,- kr. til 2. års kandidatstuderende ifm. arbejdet med deres afhandling. Efter en åben ansøgningsproces er følgende modtagere af rejselegaterne nu fundet:

Navn

Kandidatlinje

Titel på kandidatafhandling

Anders Kastberg

Lukas Bach

MSc Logistics

Resource Optimization Project in the planning department of Deutsche Bahn

Anne Elzinga

MSc Management Accounting and Control

Data Governance as a prerequisite in centralzed information systems

Jacob Loburski

MSc Innovation Management

Bruger-drevet innovation i Gabriel

Martin Bram Rasmussen

Michael Vesthave

MSc International Business

Tilpasning af Royal Copenhagens parametermix

Mads Domino Overgaard

René Fonnesbech Thomsen

MSc Strategy, Organisation & Leadership

How can the management of Ankerhus facilitate collaboration between the four business units in order to create a synergy of knowledge and competence sharing?

Fenna Anke Nanda Veldink

MSc Marketing

Service Quality Perception and Determinants of Customer Service Satisfaction with Respect to the Hospitality Industry


For at komme i betragtning til et rejselegat skulle kandidatafhandlingen ligge inden for ét/flere af områderne:

  • Strategi og ledelse
  • Markedsføring
  • Logistik
  • Økonomistyring
  • Forbrugeradfærd/forbrugerdrevet innovation.

Ansøgningerne blev vurderet af et bedømmelsesudvalg bestående af prodekanen for uddannelse samt institutlederne fra hhv. Institut for ledelse, Erhvervsøkonomisk institut og Institut for marketing og statistik. Udvalget lagde i bedømmelsen især vægt på synopsisbeskrivelserne på samt ansøgernes akademiske resultater.

Den officielle legatoverrækkelse vil finde sted ifm. kandidatdimissionen den 19. februar 2010.

Oops, an error occurred! Code: 20211129000327805c39f1