Multi-kulti-hverdag – hvad er mulighederne?

ASB hævder at være et internationalt universitet i topklasse. Med studerende fra mere end 75 lande har vi optimale betingelser for at skabe et unikt, internationalt miljø. ASB Outline har kigget nærmere på, hvad vi gør for at styrke relationerne mellem studerende fra forskellige lande, både i og uden for undervisningslokalet.

ASB tog sidste år et stort skridt mod at blive mere international, da man valgte at gøre undervisningen på størstedelen af kandidatuddannelserne engelsk. Men et internationalt miljø er mere end engelske forelæsninger. Og spørgsmålet er derfor, hvad der ellers foregår på skolen, som er med til at skabe en dagligdag, hvor de 75 nationaliteter, der er repræsenteret på ASB, mødes? Og hvis er ansvaret egentlig – er det skolens, undervisernes eller de studerendes?

Vi skaber rammerne
Ifølge prodekan Peder Østergaard har ASB stillet rammerne til rådighed, men det er i høj grad op til de studerende selv at skabe sig en international dagligdag.

- De studerende er frie mennesker, der kan tage vare på sig selv og er ansvarlige for egen læring. Fra skolens side mener vi ikke, at tvang er et godt middel, så det er helt op til den enkelte studerende, hvor meget vedkommende vælger at blande sig, forklarer prodekan Peder Østergaard.

Bevidst miks af nationaliteter i gruppearbejde
Nogle undervisere har dog erfaret, at et "mildt pres" kan være et effektivt middel til at få samarbejdet på tværs af nationaliteterne i gang. Flere engagerer sig i aktivt at danne mulitikulturelle arbejdsgrupper, og på trods af indledende skepsis fra nogle studerende, så ender det i de fleste tilfælde med, at det bliver en god og givende oplevelse at arbejde sammen med andre, end man plejer.

- Vi deltager aktivt i at sammensætte grupperne for at sikre, at hver gruppe er en blanding af uddannelsesmæssige og kulturelle baggrunde. På den måde lærer de studerende at drage nytte af hinandens forskellige kompetencer, når de skal løse en problemstilling. Den situation er meget lig den, de kan komme ud for i deres senere virke, lyder det fra Henning Madsen, der er professor på Institut for ledelse og studiekoordinator for cand.merc.-uddannelserne i International Business (IB) og Strategy, Organisation and Leadership (SOL).

Henning Madsen tilføjer, at det multikulturelle gruppearbejde desuden giver den ekstragevinst, at de studerende kan skrive erfaring med tværkulturelt samarbejde på deres CV, og det er en klar fordel for dem, der senere bliver ansat i internationale jobs, hvor de skal arbejde sammen med kolleger fra andre lande.

Lektor Hanne Tange fra Institut for Sprog og Erhvervskommunikation underviser i faget Interkulturel Kommunikation. Qua fagets titel prioriterer hun også multikulturelle grupper højt i både undervisning og gruppedannelser.

- Den bedste måde at opnå interkulturel kompetence er ved at mødes og arbejde sammen med personer fra andre kulturer. Multikulturelle grupper er desuden en god måde at stimulere kreativitet og innovation på, fortæller hun.

Interkulturelle bekendtskaber letter studielivet
Det er dog desværre langt fra alle undervisere, der lægger op til interkulturelt samarbejde på holdene. Derfor har ASB's største forening, StudenterLauget (SL), sat en række initiativer i søen, der skal øge internationaliseringen på skolen – både fagligt og socialt.

Steen Weisner, der er vejleder på Internationalt Kontor, oplever, at initiativerne fra SL medvirker til at lette studielivet for mange udenlandske studerende.

- Initiativer fra SL såsom Buddy-programmet og ASBsport gør det meget lettere for danske og udenlandske studerende at møde hinanden uden for forelæsningssalene. Kontakten med de danske studerende letter dagligdagen for de udenlandske studerende, der derigennem kan få svar på praktiske spørgsmål og i stedet kan koncentrere sig om studierne, lyder det fra Steen Weisner.

Han mener dog, at ASB kan blive endnu bedre til at imødekomme de udenlandske studerende, der vælger at tage en uddannelse i Danmark.

- Som international institution har vi et ansvar over for de udenlandske studerende, der kommer hertil, og som forventer at komme til et internationalt miljø. Vi skal være meget bedre til at informere dem om det danske undervisningssystem, f.eks. de danske eksamensregler. Men de udenlandske studerende skal også være åbne over for danskerne. De danske studerende vil jo også gerne lære noget at de udenlandske studerende, der kommer med anden viden og kulturel baggrund, forklarer han.Fakta:
- ASB har studerende fra i alt 75 lande.
- ASB har i år oplevet en stigning i antallet af internationale studerende. Der var sidste år 237 internationale studerende (ekskl. udvekslingsstuderende). Det tal er i 2008 steget til 386 internationale studerende.
- I efterårssemesteret 2008 er der startet 235 udvekslingsstuderende på ASB. I efteråret 2007 var tallet 202.
- Der var i 2007 i alt 5.716 fuldtidsstuderende på ASB.
- I år blev der i alt optaget 2.169 studerende på ASB, heraf er 1142 bachelorstuderende.


Af Nina Faurby, MACC-studerende, 1. semester

Oops, an error occurred! Code: 20220818114734c19022d0