Ny planlægning af undervisningen

Nyt fælles system skal gøre det nemmere at planlægge undervisningen og forbedre udnyttelsen af lokalerne på BSS. Overgangen til det nye system, 'Syllabus', vil dog betyde enkelte forsinkelser af skemaerne for efterårssemestret 2012.

10.05.2012 | Marianne Gammelgaard

Skemaplanlæggerne på Business and Social Sciences har i øjeblikket mere travlt end sædvanligt. Årsagen er, at man er i gang med at implementere et helt nyt planlægningssystem, som skal erstatte de systemer, der hidtil er blevet brugt på tidligere SAM og ASB.

- Sammensmeltningen mellem det tidligere ASB og SAM betyder jo, at undervisningen på mange studier bliver flyttet, og oven i det er der sket en ændring i, hvilke lokaler vi har til rådighed. Det ville derfor ikke kunne lade sig gøre at køre videre med de to gamle systemer i den nye organisation, fortæller Peder Østergaard, prodekan for uddannelse på BSS.

Forsinkelse i skemalægningen
Overgangen til det nye system betyder, at nogle studerende vil få besked om deres skemaer senere, end de plejer. Andre vil få besked tidligere.

- Vi arbejder hårdt på, at alle studerende får deres skemaer så tidligt som muligt, og inden de går på sommerferie. Vores mål for fremtiden er, at vi kan melde skemaer ud i starten af juni, forklarer Peder Østergaard.

Bedre service
Syllabus fungerer sådan, at man melder skemaønsker ind i systemet, og så finder systemet den mest optimale løsning ud fra de opstillede forudsætninger. Man vil derfor kunne yde en bedre service over for studerende og undervisere, idet det vil blive nemmere at komme ændringer og særlige behov i møde. Det bliver fx nemmere at finde ud af, hvor og hvornår man kan placere en erstatningstime.

Syllabus er ifølge Per Henriksen, chefrådgiver i Dekansekretariatet, en forudsætning for, at det såkaldte indre uddannelsesmarked skal fungere:

- Vi får en bedre planlægning og udnyttelse af vores lokaler. Systemet sørger for, at studerende og undervisere skal gå så kort som muligt fra lokale til lokale. Risikoen for dobbeltbooking af studerende og underviser forsvinder også, fx kan man i forhold til valgfag sørge for, at de ikke bliver lagt på samme tid.

Studerende kan booke lokaler på sigt
For de studerende er en afgørende forskel ved det nye system, at de på sigt får mulighed for at finde ledige lokaler i systemet og booke dem til fx gruppearbejde samme dag. Det er en mulighed, som tidligere ASB-studerende allerede kender til.

På den lidt længere bane kan systemet bruges til en mere effektiv udnyttelse af BSS’s kvadratmetre, og det vil betyde en reduktion af forbruget til husleje. De penge, der spares, kan ifølge Peder Østergaard bruges på undervisningen.

Gode erfaringer
Syllabus har hidtil været brugt på det tidligere ASB og på Ingeniørhøjskolen, og  begge steder har man rigtig gode erfaringer med systemet.

- Nu afprøver vi det i en større skala her til efteråret på BSS. Til foråret er det planen, at Arts også kommer med, så vi kan udnytte ledige lokaler for begge hovedområder, forklarer Per Henriksen.

Både Per Henriksen og Peder Østergaard håber, at systemet på sigt kan blive et fælles lokaleplanlægningssystem for hele universitetet.

- Vi forventer, at Syllabus kommer til at fungere så godt, at det med tiden kan blive det universelle system på AU, siger Per Henriksen.

Kontakt:Per Henriksen, chefrådgiver

Dekansekretariatet, Business and Social Sciences
Mail: ph@sam.au.dk
Tlf.: 2899 2545
Mobiltelefon: 2899 2545
WebPeder Østergaard, prodekan for uddannelse

Mail: ps@asb.dk
Tlf.: 8715 2474
Mobiltelefon: 2679 8554
Web

Aarhus BSS, Administrative forhold, Studerende
312177 / i40