Studerende

Ny semesterpakke i entrepreneurship for cand.merc.-studerende

Cand.merc.-studerende kan nu, i deres valgfagssemester, som noget helt nyt, vælge en semesterpakke med tre fag inden for fagområdet entrepreneurship, som tilsammen giver 30 ECTS point. En fagsammensætning, som fra begyndelsen er sammentænkt, skal skabe optimal læring og meningsfuld synergi for de studerende. Der er tilmeldingsfrist den 15. juni 2012!

Forskningsgruppen iCARE på Institut for Marketing og Organisation har i samarbejde med CEI (Center for Entrepreneurship og Innovation) skabt en fagligt stærk semesterpakke i entrepreneurship på 30 ECTS point, som kan vælges allerede fra efterårssemesteret 2012!

Semesterpakken består af følgende fag:

  • Entrepreneurship Methods: (5 ECTS)
    Faget introducerer de studerende for entrepreneurielle metoder, og gør den studerende i stand til at applicere entrepreneurielle metoder i aktuelle kontekster. Fagansvarlig: Helle Neergaard
  • Entrepreneurship Theory (10 ECTS)
    Her vil det teoretiske felt inden for entrepreneurship blive optegnet, som gerne skulle skabe grobund for, at de studerende teoretisk kan reflektere over de forskellige måder, hvorpå man kan tilgå verden entrepreneurielt. Fagansvarlig: Steffen Korsgaard
  • Entrepreneurship Process (15 ECTS)
    Dette fag er semesterpakkens største fag. Faget lærer de studerende ”gennem” en entrepreneuriel proces, hvor de ved at ”gøre” entrepreneurship lærer at blive entrepreneurielle. Fagansvarlig: Per Blenker

Sammensætningsmuligheder

Styrken ved denne sammensætning af fag er, at de studerende bliver bekendte med såvel entrepreneuriel metode og teori som entrepreneuriel proces.  Derfor er det både oplagt og optimalt for den studerende at vælge alle tre fag, da de netop er tænkt sammen.

Dog er der også mulighed for at vælge enten metode- eller teorifaget for sig selv, eller bare de to fag sammen. Procesfaget er dog meget svært at tage uden de andre to, og det anbefales ikke, at man vælger dette fag uden metode- og teorifaget.

Tilmelding til semesterpakken for efterårssemesteret 2012

Der er tilmeldingsfrist den 15. juni 2012! Du kan læse mere om de tre valgfag i Fagkataologet.

Et ønske om større faglig sammenhæng imødekommes

Fra regeringens side satses der i disse år på entrepreneuriel læring og entrepreneuriel undervisning på de videregående uddannelser. Uddannelsesminister Morten Østergaard har tidligere i 2012, i sin rapport ”Større sammenhæng i det videregående uddannelsessystem”, fremsat at ” En ny innovationsstrategi skal have fokus på, hvordan innovation og entreprenørskab  integreres på alle videregående uddannelser.”

Den nye semesterpakke for cand.merc.-studerende forsøger at imødekomme denne vision, og fremadrettet er målet at kunne tilbyde semesterpakken bredt til studerende på Aarhus Universitet.

Kontakt
Har du spørgsmål til semesterpakken, fagene eller undervisningen, kan du kontakte Videnskabelig assistent Stine Trolle på strolle@asb.dk.

Oops, an error occurred! Code: 20211128123237adde9ce0