Ny struktur på Handelshøjskolen vil styrke de studerendes forhold

25.11.2004

Kommende dekan for undervisning og uddannelse vil betyde øget fokus på kvalitet og sammenhæng i uddannelserne

Bestyrelsen for Handelshøjskolen i Århus besluttede tirsdag den 23.11.2004 at nedlægge Handelshøjskolens to fakulteter, så Handelshøjskolen fremover har seks institutter i stedet.

En kommende dekan for forskning skal sikre en fortsat udvikling af Handelshøjskolens forskning, mens en dekan for undervisning og uddannelse får ansvar for styring og kvalitetsudvikling af alle Handelshøjskolens uddannelser. Dekanstillingerne vil blive opslået allerede medio december med ansøgningsfrist medio januar.

Det betyder, at Handelshøjskolen i fremtiden ledes af en direktion bestående af rektor Børge Obel, en dekan for forskning, en dekan for uddannelse/undervisning, universitetsdirektøren og overbibliotekaren.

- Dekanen for undervisning og uddannelse får som en af sine opgaver at sikre en koordineret udvikling af kvaliteten af vores uddannelser, udtaler rektor Børge Obel, der lægger vægt på, at den nye struktur også skal inspirere til øget samarbejde på tværs af fagområder og institutter.

- Vores uddannelser skal afspejle de forhold, som gælder i erhvervslivet, og her arbejder man jo ofte på tværs af fagskel, fortsætter Børge Obel, der dog også understreger vigtigheden af faglig dybde.

Færre studerende i akademisk råd

Studienævnsstrukturen vil være den samme i den nye struktur, så her vil de studerende være repræsenteret som i dag med 13 pladser, ligesom de studerende fortsat har to pladser i bestyrelsen.

De seks studenterpladser i de to fakultetsråd erstattes af et fælles akademisk råd med formentlig fire repræsentanter.

Stillinger slås op snarest

Med ændringen af organisationen har Handelshøjskolen nu taget endnu et skridt i implementeringen af universitetsloven. Næste skridt bliver besættelse af de to dekanstillinger. De seks institutlederstillinger vil blive opslået kort efter nytår.

PEKA/BO